დებატები თემაზე "გენდერი და უმცირესობათა უფლებები"

დებატები თემაზე "გენდერი და უმცირესობათა უფლებები"

დისკუსია ქალთა პრეკარიულ შრომასა და დროის ურთიერთმიმართებაზე

12 მარტს ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდმა უმასპინძლა საჯარო დისკუსიას "ქალთა შრომითი პირობები და აუნაზღაურებელი შრომა საქართველოში", სადაც გაიმართა კვლევის "ცხოვრება საჭიროებებს მიღმა: ქალთა პრეკარიული შრომა და დროის ურთიერთმიმართება საქართველოში" პრეზენტაცია.

საჯარო დისკუსიების ციკლი ლგბტი თემაზე - საბჭოთა გამოცდილება: იდეოლოგიზებული ჰომოფობია & რელიგია და სექსუალური კულტურა

2017 წლის 30 ივნისს, 13 და 14 ივლისს, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულმა ბიურომ პარტნიორ ორგანიზაციებთან, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, თანამშრომლობით გამართა ლგბტი თემაზე ლექციების ციკლის მომდევნო და ბოლო საჯარო დისკუსიები.

ფემინიზმის გამოღვიძება? ემანსიპატორული ბრძოლები ნეოლიბერალურ ეპოქაში

როგორია ემანსიპატორული ბრძოლების ხედვა, რომელიც ფემინიზმს განაახლებს და გამოაღვიძებს? ადგილობრივ გამოცდილებაზე დაყრდნობით, შედგა თუ არა ფემინიზმისა და ნეოლიბერალიზმის ალიანსი? რა როლი უნდა შეასრულოს ფემინისტურმა მოძრაობამ სოციალური სამართლიანობისთვის ბრძოლაში დღევანდელ საქართველოში?

ჰომოფობიური პოლიტიკა თუ პოლიტიკური ჰომოფობია

2017 წლის 3 მაისს ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდმა ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერ ჯგუფთან და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრთან თანამშრომლობით გამართა საჯარო დისკუსია "ჰომოფობიური პოლიტიკა თუ პოლიტიკური ჰომოფობია".

პირადი პოლიტიკურია: ფემინისტური დღის წესრიგის განსხვავებული პერსპექტივები

2017 წლის 21 თებერვალს ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდმა უმასპინძლა წიგნების "ბრძოლა საჯარო სივრცისთვის: როცა პირადი პოლიტიკურია" და "ანტიგენდერული მოზრაობის აღმასვლა" პრეზენტაციასა და დისკუსიას

პირადი პოლიტიკურია: ფემინისტური დღის წესრიგის განსხვავებული პერსპექტივები

ვის ეშინია ფემინისტური კანონმდებლობის?

რა საკანონმდებლო ინიციატივები შევიდა პარლამენტში ბოლო 4 წლის მანძილზე, რომელიც ქალებსა და სხვა გენდერულ ჯგუფებს აძლიერებდა? რომელი მათგანი გავიდა და რა ფორმით? რა ინტერპრეტაცია შეიძლება გაკეთდეს ამ ინიციატივების გასატანად გაწეული კომპრომისების თვალსაზრისით?

ისმის ქალის ხმა? ქალთა მოძრაობების განვითარება საქართველოში

2 დეკემბერს ბიოლის ფონდმა უმასპინძლა დისკუსიას ისმის ქალის ხმა? ქალთა მოძრაობების განვითარება საქართველოში, რომელიც მიეძღვნა ისეთ საკითხებს, როგორიცაა: საიდან იწყება საქართველოში ქალთა მოძრაობის ისტორიის ათვლა? რა პრობლემები და ბარიერები ექმნებოდათ ქალთა ჯგუფებს, რა დინამიკა ახასიათებდა მათ გაძლიერებას თუ ჩახშობას? და სხვ.

ქალები პოლიტიკაში: კვოტებით თუ მის გარეშე?

“პოლიტიკა ბინძური საქმეა” - ხშირად მოისმენთ საქართველოში, ასევე გაიგონებთ იმასაც, რომ „პოლიტიკა ქალის საქმე არ არის”, და ეს ორი მსჯელობა ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირშია. ერთი მხრივ, ფსევდო-ზრუნვა ქალებზე, მეორე მხრივ, პოლიტიკაში კონკრეტული ადამიანების წვლილის დაკნინება, თითქოს პოლიტიკა თავისთავად იყოს „ბინძური,” კორუმპირებული, უპრინციპო.

ავტორი ბაია პატარაია

შრომის კულტურა და რელიგიური დისკურსი საქართველოს სხვადასხვა თემში

რა გავლენას ახდენს რელიგია შრომის კულტურასა და საზოგადოების განვითარებაზე? რა გავლენას ახდენს ესა თუ ის აღმსარებლობა, რელიგია ადამიანთა საქმიანობაზე, მათ შრომით ეთიკაზე, წარმოდგენებზე შრომასთან დაკავშირებით? როგორია სხვადასხვა რელიგიური ინსტიტუტების ღირებულებების გავლენა მორწმუნეთა ეკონომიკურ ქცევაზე, მათ შრომისადმი დამოკიდებულებაზე?

რატომ არ არის ქალი კაცის თანასწორი საქართველოში? - საჯარო დისკუსია ბათუმში

ჰაინრიჰ  ბიოლის ფონდის მიერ ორგანიზებულ დისკუსიაზე აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და უმაღლესი სასწავლებლების წარმომადგენლებმა იმსჯელეს.

კანონი, სამართლიანობა და თანასწორობა ჰომოფობიის წინააღმდეგ

არის თუ არა სახელმწიფო უუნარო რელეგიური ექსტრემიზმის პირისპირ? ჩამოუყალიბდა თუ არა საზოგადოებას მტრის ხატი სექსუალური უმცირესობების მიმართ17 მაისის შემდეგ კიდევ უფრო მძაფრად?

კანონი, სამართლიანობა და თანასწორობა ჰომოფობიის წინააღმდეგ

„მე შენი სწორი ვარ“, ჩვენ კანონის წინაშე ერთნაირად ვალდებული ვართ და შესაბამისად კანონმა ერთნაირად უნდა დაგვიცვას ყველანი. მიუხედავად ამ ბანალური ჭეშმარიტებისა, ფობია განსაკუთრებით მძინვარებს ჰომოსექსუალთა მიმართ და ჰეტეროსექსუალებშიც, რადგან ფობია იმისა, რომ შესაძლოა „ჩემი ყველაზე ახლობელი ჰომოსექსუალი აღმოჩნდეს“ გაუთვითცნობიერებლად ძლიერია.

გენდერული დღის წესრიგი ქალთა და მამაკაცთა თანასწორი მონაწილეობისთვის

რატომ აღიქმება გენდერული თანასწორობა საქართველოში საკითხად, რომელიც მარტო ქალებს ეხება? რას შეცვლის ქალების მოსვლა პოლიტიკაში და  რატომ არ მოითხოვს ამას ქართული საზოგადოება?

ქალი, ოჯახი და საზოგადოება: ფემინისტური თვალთახედვა

რას ნიშნავს ფემინიზმი და რატომ ითვლებიან ფემინისტები კრიზისის შემქმნელ გარკვეულ წრედ? რა როლს თამაშობს ოჯახი და რატომ იყენებენ პოლიტიკოსები საკუთარი „პიარისთვის“ ქალთა დასაქმებისა და ქართული ტრადიციების „მსხვერპლი“ ქალების მონაცემებს.

ქართული საზოგადოების ინკლუზიურობის შესაძლებლობები: განსხვავებულობის მიმღებლობის კულტურული და სამართლებრივი ასპექტები

რა საფრთხეებია ამ დროისთვის საქართველოში ეთნიკურ, რელიგიურ და სექსუალურ უმცირესობების უფლებების დაცვის  მხრივ. ეს შეკითხვები დაისვა საჯარო დისკუსიაზე, რომელიც ბათუმში 2012 წლის 14 დეკემბერს გაიმართა თემაზე “ქართული საზოგადოების ინკლუზიურობის შესაძლებლობები: განსხვავებულობის მიმღებლობის კულტურული და სამართლებრივი ასპექტები“.

ქალური ტრადიცია ქართულ ლიტერატურაში: ახალი სახეები და მემკვიდრეობითობა

საქართველოს კულტურული სივრცისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ლიტერატურული კონკურსი “საბა” 2003 წელს დაარსდა და დღემდე ათჯერ ჩატარდა. ამ ათი წლის განმავლობაში გაცემული 85 პრემიიდან ქალებს მხოლოდ 17 მიენიჭა.

„ახალი“ იდენტობები საქართველოში: ტაბუ და უმცირესობები

საჭიროა თუ არა თანამედროვე ქართულ სახელმწიფოში ადამიანის უფლებების უზრუნველყოფა კოლექტიური უფლებების საშუალებით? შესაბამისად, როგორ უნდა მოხდეს ფართო საზოგადოების მიერ უმრავლესობისგან განსხვავებული იდენტობის მიღება და აღიარება? უნდა იყოს თუ არა ეს ამოცანა შესაბამისი სახელმწიფო პოლიტიკის მიზანი?

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები სოციალური და პოლიტიკური მოღვაწეობის გზაზე: რესურსები და პრობლემები

შეზღუდული შესაძლებლობების  ადამიანების საჭიროებებზე 10 ივლისს ბათუმში, პრესკაფეში, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის მიერ ორგანიზებულ საჯარო დისკუსიაზე ისაუბრეს.

ქალი საქართველოში: კულტურული ნორმები და სოციალური პასუხიმგებლობა

მიუხედავად დეკლარირებული თანასწორობისა, აშკარად შესამჩნევია ქალების არყოფნა ქართულ პოლიტიკაში, სახელისუფლებო მმართველობის  ყველა დონეზე. ამ თემაზე 28 მაისს ბათუმში, პრესკაფეში, გაიმართა ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის მიერ ორგანიზებული დისკუსია.

თავისუფლება და შიში

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდში 16 მაისს გამართული საჯარო დისკუსია ჰომოფობიის და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეს მიეძღვნა, რომელიც 17 მაისს აღინიშნება.

საქართველოს სახალხო დამცველის საანგარიშო მოხსენება საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ - 2011 წელი

„როგორც ჩანს, ადამიანის უფლებების მიმართ ჩვენი საზოგადოების დამოკიდებულებაც ასეთია. შესაბამისად, ადამიანის უფლებებიც ისევეა დაცული, როგორიც არის მის მიმართ დამოკიდებულება. ან შეიძლება საზოგადოებაში სკეპტიციზმი იმდენად დიდია, რომ უკვე აღარავის სჯერა, რომ აქ ადამიანის უფლებები დაცული იქნება“ - ამ სიტყვებით გახსნა დისკუსია გოგი გვახარიამ.

სიძულვილი, როგორც დამამძიმებელი გარემოება: ცვლილებები სისხლის სამართლის კოდექსში

2012 წლის 27 მარტს საქართველოს პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაამტკიცა სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებები, რომელთა მიხედვითაც შეუწყნარებლობის მოტივი თითოეული დანაშაულის დამამძიმებელ გარემოებად ჩაითვალა.

რეზოლუცია 1325: ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება

ქალები და მშვიდობა, კონფლიქტები და უსაფრთხოება, გენდერული ძალადობა და ადამიანის უფლებები, ქალების როლი კონფლიქტების პრევენციასა და მოწესრიგებაში, მათი მონაწილეობა სამშვიდობო პროცესებში, გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1325 და საქართველოს ეროვნული სამოქმედო გეგმა - ამ საკითხებს შეეხო 7 დეკემბერს ჰბფ-ში გამართული დისკუსია.

აივ-ინფექცია/შიდსი და ადამიანის უფლებები

უცნობი დაავადების შესახებ, რომელიც ლეტალურად სრულდებოდა, პირველი ცნობები 70-იან წლების მიწურულს აშშ-ში, ატლანტაში მდებარე დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ანგარიშებში გაჩნდა. დღეს, მსოფლიოში 33 მილიონი აივ-პოზიტიური ადამიანია. საქართველოში პირველი შემთხვევა 1989 წელს დაფიქსირდა.

ინკლუზიური განათლება საქართველოში

ეროვნული სასწავლო გეგმების ცენტრის ინკლუზიური განათლების კოორდინატორი თათია პაჭკორია იხსენებს, რომ მათ წლების განმავლობაში მრავალი პრობლემის გადალახვა მოუწიათ, პროექტის დაწყებას საზოგადოების მრავალი წარმომადგენელი ეჭვითა და გაკვირვებითაც კი შეხვდა, თუმცა გარკვეულ წარმატებებსაც მიაღწიეს.

გენდერი, როგორც აკადემიური დებატების თემა აზერბაიჯანში

2011 წლის 27 სექტემბერს, ბაქოში, ბოლო სამი წლის განმავლობაში დამკვიდრებული ტრადიციის თანახმად, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდმა გამართა საჯარო დისკუსია თემაზე: “გენდერი, როგორც აკადემიური დებატის თემა აზერბაიჯანში”.

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინტეგრაცია საზოგადოებაში

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინტეგრაცია საზოგადოებაში, მათთვის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფა, საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპული წარმოდგენები, განათლების და სოციალური დაცვის ხელმისაწვდომობა, სახელმწიფო ინსტიტუტების/ადგილობრივი თვითმმართველობების როლი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინტეგრაციის საკითხებთან დაკავშირებით, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დარღვევის ფაქტები გახლდათ ის ძირითადი საკითხები, რომელთა განხილვაც მიმდინარეობდა ჰბფ-ის მიერ ორგანიზებულ  რეგიონალურ დებატებში.

ჰომოფობია - იცვლება თუ არა დამოკიდებულებები უმცირესობების მიმართ საქართველოში

რას წარმოადგენს LGBT და რა იცის მის შესახებ საზოგადოებამ? როგორია საქართველოში დამოკიდებულება ამ ჯგუფების მიმართ და იცვლება თუ არა დამოკიდებულება ექსპერტთა დაკვირვებით? არსებობს თუ არა რეალურად საფუძველი ჰომოფობიისთვის? როდის და რომელ კულტურებში გაჩნდა ჰომოფობია?

სიძულვილის ენა საქართველოში - სად გადის ზღვარი გამოხატვის თავისუფლებასა და დანაშაულს შორის

გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოში არ არის დიდი ხნის სიძულვილის ენის საკითხზე მსჯელობის ტრადიცია - მისი აქტიური საჯარო განხილვა სულ რაღაც ორი წლის წინ დაიწყო – დისკუსიამ საზოგადოებაში დიდი დაინტერესება გამოიწვია.

საქართველოს სახალხო დამცველის საანგარიშო მოხსენება საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ - 2010 წელი

"სიკვდილის ექსპორტი", საქართველოს ციხეებში არსებული გაუსაძლისი მდგომარეობა და რეკომენდაციები,  რომლებიც დაუყოვნებლივ რეაგირებას საჭიროებს. საქართველოს სახალხო დამცველმა გიორგი ტუღუშმა იმ ყველაზე აქტუალურ საკითხებზე ისაუბრა, რომელიც სახალხო დამცველის 2010 წლის საანგარიშო მოხსენებაში აისახა.

ძალადობა ოჯახში - მითი და რეალობა

რა მოიაზრება ოჯახურ ძალადობაში, რა არის ოჯახში ქალზე ძალადობის მიზეზები, ძალადობის რა ფორმები გამოიყოფა, რამდენად კარგად აქვს გაცნობიერებული საზოგადოებას ის, თუ რას ნიშნავს ძალადობა ოჯახში ან მის გარეთ?

ჰომოფობია: კერძო სივრციდან საჯარო სივრცემდე

ეკატერინე აღდგომელაშვილი - ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი;

პაატა საბელაშვილი - ფონდი ინკლუზივი;

ნოდარ სარჯველაძე - ფსიქოლოგი, ქრისტიან-დემოკრატიული ინსტიტუტის ხელმძღვანელი

მოდერატორი: ნინო დანელია

ჰომოფობია როგორც სოციალური პრობლემა

ეკა აღდგომელაშვილი - ფონდის "ინკლუზივი" პროგრამების მენეჯერი;

შორენა შავერდაშვილი - ჟურნალის "ცხელი შოკოლადი" მთავარი რედაქტორი და თანაგამომცემელი;

სოფიო ჯაფარიძე - საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრი

მოდერაცია: დავით პაიჭაძე