დებატები თემაზე "მონაწილეობითი პოლიტიკა"

დებატები თემაზე "მონაწილეობითი პოლიტიკა"

იმპერიის შემდგომ: 1917 წლის რუსეთის რევოლუციები და საქართველოს პოლიტიკური პროექტი

2017 წლის 8 ნოემბერს, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდმა უმასპინძლა საჯარო დისკუსიას „იმპერიის შემდგომ: 1917 წლის რუსეთის რევოლუციები და საქართველოს პოლიტიკური პროექტი“.

თვითმმართველობის არჩევნები: როგორ მივიღოთ ადგილობრივი დემოკრატიული ხელისუფლება?

საჯარო დისკუსია

2017 წლის 11 ოქტომბერს, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდმა უმასპინძლა საჯარო დისკუსიას "თვითმმართველობის არჩევნები: როგორ მივიღოთ ადგილობრივი დემოკრატიული ხელისუფლება?"

ევროპული ისტორიის და პოლიტიკის განაპირას: რატომ უნდა ისმოდეს საქართველოს ხმა?

როგორ გვხედავენ თავიანთ ისტორიულ და კულტურულ ნარატივებში ჩვენი გადასახედიდან არსებული გლობალური ისტორიის "შემოქმედნი" (დასავლეთი, რუსეთი)? რა ადგილს გვანიჭებენ და რატომ? როგორ ვხედავთ ამ კულტურულ-მენტალურ ორიენტირებში საკუთარ თავს?

როგორ შეცვალა სამოქალაქო აქტივიზმმა ადგილობრივი დემოკრატია - ქუთაისი

რა არის სამოქალაქო ატივიზმი და რამდენად უწყობს იგი ხელს ჩამოაყალიბოს დემოკრატიული პროცესები ადგილზე. ვინ არიან მთავარი აქტორები და რამდენად დიდია სურვილი ცვლილებებისა პოზიტიურ ჭრილში.

როგორ შეცვალა სამოქალაქო აქტივიზმმა ადგილობრივი დემოკრატია - ბათუმი

რამდენად ასახავს ადგილობრივი თვითმმართველობა ადგილობრივი საზოგადოების ინტერესებს? რამდენად აქტიურია საზოგადოება საიმისოდ, რომ თავისთვის საჭირბოროტო საკითხები ადგილზევე მოაგვაროს და პოლიტიკის საგნად აქციოს?

როგორ შეცვალა სამოქალაქო აქტივიზმმა ადგილობრივი დემოკრატია

2015 წლის 23 აპრილის საჯარო დისკუსიის „როგორ შეცვალა სამოქალაქო აქტივიზმმა ადგილობრივი დემოკრატია“ მიზანი სამოქალაქო საზოგადოებისთვის და ქალაქის ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის სივრცის და სტიმულის მიცემა იყო, ემსჯელათ თუ რა პოტენციალი აქვს ადგილებზე დემოკრატიის განვითარებას.

შრომის კულტურა და რელიგიური დისკურსი საქართველოს სხვადასხვა თემში

რა გავლენას ახდენს რელიგია შრომის კულტურასა და საზოგადოების განვითარებაზე? რა გავლენას ახდენს ესა თუ ის აღმსარებლობა, რელიგია ადამიანთა საქმიანობაზე, მათ შრომით ეთიკაზე, წარმოდგენებზე შრომასთან დაკავშირებით? როგორია სხვადასხვა რელიგიური ინსტიტუტების ღირებულებების გავლენა მორწმუნეთა ეკონომიკურ ქცევაზე, მათ შრომისადმი დამოკიდებულებაზე?

როგორ დავიცვათ პირადი ცხოვრება?

დისკუსიას თემაზე „როგორ დავიცვათ პირადი ცხოვრება?“ ბევრი ადამიანი არ დასწრებია, რაც ალბათ მიუთითებს კიდეც იმაზე, რამდენად აქვს გაცნობიერებული საზოგადოებას პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების არსი და რამდენად ინტერესდება საკუთარი პირადი სივრცის დაცულობით ან დაუცველობით.

ანტიდისკრიმინაციული კანონი თანასწორობის პოლიტიკისთვის

ვის იცავს კანონი „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“? რატომ გახდა საჭირო ამ კანონის მიღება? მიიღებდა თუ არა მას საქართველოს მთავრობა, რომ არ ყოფილიყო ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა? ადგენს თუ არა კანონი აღსრულების მექანიზმებს?

ანტიდისკრიმინაციული კანონი თანასწორობის პოლიტიკისთვის - საჯარო დისკუსია ქუთაისში

2 მაისს საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“, შეიძლება ერთადერთია იმ კანონებს შორის, რომელიც პარლამენტმა დიდი ვნებათაღელვის, სასულიერო პირების აქციებისა და სამოქალაქო საზოგადოების გარკვეული ნაწილის მუქარის ფონზე მიიღო.

რას მოუტანს თვითმმართველობის რეფორმა საქართველოს დემოკრატიას? - ბათუმი

ინფრასტრუქტურისა და რეგიონალური განვითარების სამინისტროს მიერ შემუშავებული თვითმმართველობის კოდექსის პროექტი, რომელმაც პატრიარქისა და ოპოზიციური პარტიების მიერ გამოთქმული კრიტიკის შემდეგ მნიშვნელოვანი ცვლილება განიცადა, ბიოლის ფონდის მიერ ბათუმში დაგეგმილი საჯარო დისკუსიიის თემა გახლდათ.

რას მოუტანს თვითმმართველობის რეფორმა საქართველოს დემოკრატიას?

ქუთაისის მერიასა და ადგილობრივ თვითმმართველობაში 13 თებერვლიდან განვითარებულმა მოვლენებმა, როცა საკრებულოს თავმჯდომარემ თანამდებობიდან გაანთავისუფლა მერის მოვალეობის შემსრულებელი შოთა მურღულია, გავლენა იქონია ბიოლის ფონდის დებატებზე ქუთაისში.

რას მოუტანს თვითმმართველობის რეფორმა საქართველოს დემოკრატიას?

რატომ არის მნიშვნელოვანი ადგილობრივი თვითმმართველობა დემოკრატიული პროცესებისთვის და არის თუ არა რეფორმა, რომელიც საქართველოში ამ კუთხით მიმდინარეობს, რეალური რეფორმა, რამდენად პასუხობს იგი დეცენტრალიზაციის და ფინანსური დამოუკიდებლობის მოთხოვნებს?

სომხეთი და საქართველო: შიდა პოლიტიკური განვითარების დინამიკა და საგარეო მიზიდულობის ცენტრები

სომხეთმა და საქართველომ ერთ პერიოდში დაიწყეს მზადება “ასოცირების ხელშეკრულებისთვის”. 2013 წლის 3 სექტემბერს სომხეთის პრეზიდენტმა მოულოდნელად გადაწყვეტილება შეცვალა, ვილნიუსში წასვლაზე უარი განაცხადა და “საბაჟო კავშირში” გაწევრიანების სურვილი გამოთქვა.

რატომ პოლიტიკა: მოწოდება, პროფესია თუ დასაქმება?

2014 წლის საჯარო დისკუსიების ციკლი ბიოლის ფონდში 29 იანვარს ისეთი თემით გაიხსნა, რომელზეც საგანგებოდ მანამდე არასოდეს უმსჯელიათ, თუმცა კი ზოგჯერ პირდაპირ და ზოგჯერ ირიბად ეს თემა ყველა სხვა გამართულ დისკუსიას უკავშირდება.

ვის ეშინია სეკულარული დემოკრატიის?

სეკულარული დემოკრატიის შიში და სეკულარიზმი როგორც თეოლოგიური პოზა მართლმადიდებლურ და სახელმწიფოებრივ მმართველობაში - ასეთი ფაბულა ედო დებატებს, რომელიც ქუთაისში, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდმა ჩაატარა.

პოლიტიკური მეხსიერების ლაბირინთები: სამართლიანობის აღდგენა თუ პოლიტიკური ანგარიშსწორება?

“პოლიტიკური მეხსიერების ლაბირინთები: სამართლიანობის აღდგენა თუ პოლიტიკური ანგარიშსწორება?" - კითხვას, რომლითაც ორგანიზატორებმა სეზონის ბოლო დისკუსია დაასათაურეს, ცალსახა პასუხი არ გასცემია.

ვის ეშინია სეკულარული დემოკრატიის?

29 მაისს დისკუსია ხალხით სავსე დარბაზში ჩატარდა. სეკულარიზმის თემამ და 17 მაისის მოვლენებმა, როგორც მოსალოდნელი იყო, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდში ბევრი ადამიანი შეკრიბა.

შრომითი კოდექსი და მუშათა მოძრაობა

არის თუ არა დამსაქმებელი დასაქმებულის მტერი და რა და რატომ იცვლება მოქმედ შრომის კოდექსში, რომელიც 2006 წელს იქნა მიღებული; არის თუ არა შრომის კოდექსი დისკრიმინაციული და შეიძლება თუ არა შრომა განხილული იყოს, როგორც საქონელი - განსხვავებული შეფასებები და მიდგომები?

ცენტრიდან თუ ცენტრისკენ: რეგიონალიზმი და ადგილობრივი თვითმმართველობა

  • გენო გელაძე, დემოკრატიის ინსტიტუტის თავმჯდომარე
  • ალექსანდრე ჩიტიშვილი, აჭარის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე
  • დავით ლოსაბერიძე, ევროპის საბჭოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ქარტიის ექსპერტთა ჯგუფის წევრი
  • ნინა ხატისკაცი, საარჩევნო საკითხების სპეციალისტი

ქუჩის პროტესტის ესთეტიკა: ახალგაზრდობა პოლიტიკაში

მიუხედავად იმისა, რომ დისკუსიის თემა თითქოს ქუჩის პროტესტის ესთეტიკა და ფორმები უფრო უნდა ყოფილიყო, ვიდრე მათი შინაარსი, გამომსვლელები მაინც ამ უკანასკნელზე უფრო აკეთებდნენ აქცენტს და საუბრობდნენ ახალგაზრდული მოძრაობების მიზნებზე, მათი ჩამოყალიბების მიზეზებზე, სამომავლო გეგმებზე. დარბაზიდან წამოსული შეკითხვებიც უფრო პროტესტის შინაარსს, ახალგაზრდული მოძრაობების მიზნებს, მათ აქტიურობას თუ პასიურობას ეხებოდა.

“ვარდების რევოლუციის” მემკვიდრეობა: რეტროსპექტიული ანალიზი და ხედვა მომავალი განვითარებისთვის

“ვარდების რევოლუციის” 9 წლისთავზე, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდმა დისკუსია “ვარდების რევოლუციას” მიუძღვნა. “ვარდების რევოლუციის” მემკვიდრეობა: რეტროსპექტიული ანალიზი და ხედვა მომავალი განვითარებისთვის” - მომხსენებლებს ამ თემაზე უნდა ესაუბრათ.

საქართველოს კულტურის პოლიტიკა წარსულსა და მომავალს შორის

როგორი უნდა იყოს კულტურის პოლიტიკა, რა აქცენტები იკვეთება იმ სივრცეში, რომელსაც კულტურის პოლიტიკის სივრცე შეიძლება დავარქვათ - ამ საკითხებზე იმსჯელეს ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდში კულტურის პოლიტიკის თემაზე გამართული დისკუსიის მომხსენებლებმა.

„დიდი იმედების“ გამოწვევები სამოქალაქო აქტივიზმისათვის

2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნები საეტაპო გახდა საქართველოს შემდგომი პოლიტიკური განვითარებისთვის. რაც არჩევნებმა ცხადჰყო, პირველ ყოვლისა ისაა, რომ საზოგადოება არ არის ინერტული პოლიტიკური პროცესის მიმართ და არის მზაობა ჩართულობისთვის, მეორეც, გამოიკვეთა საკითხები, რომლის ირგვლივაც შესაძლებელი გახდა მისი მობილიზება და რომლის იგნორირებამაც არსებული პოლიტიკური ელიტა პოლიტიკურ ჩიხში მოაქცია, და უფრო მეტიც საზოგადოებრივი წნეხის ქვეშ მოაქცია.

ადამიანის უფლებების პრიორიტეტი: სახალხო დამცველის როლი და მისია - საზოგადოებრივი მოლოდინები და შესაძლებლობები ცვლილებისათვის

თემამ “ადამიანის უფლებების პრიორიტეტი: სახალხო დამცველის როლი და მისია - საზოგადოებრივი მოლოდინები და შესაძლებლობები ცვლილებისათვის”, წინა წლებში სახალხო დამცველის საქმიანობის თემაზე გამართული სხვა დისკუსიებისგან განსხვავებით ქვეყანაში არჩევნების შემდეგ მომხდარი მთელი რიგი ცვლილებების ფონზე საზოგადოებაში განსაკუთრებული დაინტერესება გამოიწვია.

პოლიტიკა და კულტურა სახელმწიფოს და საზოგადოების ურთიერთობის ჭრილში

რამდენად  განსაზღვრავს სახელმწიფო და პოლიტიკა კულტურის ერთი და ოფიციალურად დაშვებული „იდეოლოგიზირებული“ მიმართულებით ფორმირებას, და როგორი უნდა იყოს სახელმწიფოს პოლიტიკა იმისთვის, რომ შესაძლებელი იყოს ღია, თავისუფალი და ინკლუზიური გარემოს შესახებ საუბარი? არის თუ არა „რადიკალური“ ცვლილება ქართულ კულტურაში და რამდენად მნიშვნელოვანია არსებული კულტურული მეხსიერების შენარჩუნება საზოგადოებრივი განვითარებისთვის?

ინტერნეტის პოლიტიკური არქიტექტურა საქართველოში

საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით 45% -ს მეტნაკლებად ხელი მიუწვდება ინტერნეტზე. საქართველოს დედაქალაქის მოსახლეობის 60%-ს და სხვა ქალაქების მოსახლეობის 51%-ს აქვს წვდომა ინტერნეტზე, სოფლის მოსახლეობა ყველაზე ნაკლებად არის უზრუნველყოფილი ინტერნეტით და 20%-საც კი არ შეადგენს.

ქართული პოლიტიკის პოლუსები: სად არის ზომიერების რესურსი

ზომიერების  დისკურსის არსებობა ან არარსებობა, ზომიერება პოლიტიკაში და მეორე მხრივ - რადიკალური დისკურსი და გადაწყვეტილებები, „შუაში” მყოფთა ადგილი თუ უადგილობა საზოგადოებაში, რომელიც არის მთავარი “დამკვეთი” პოლიტიკოსებისთვის მოახლოებული არჩევნების კონტექსტში.

პოლიტიკა და რელიგია: დესეკულარიზაციის ტენდენცია

საქართველოში დესეკულარიზაცია არ მიმდინარეობს, იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ის არც ყოფილა სეკულარული სახელმწიფო  -  მთავარი გზავნილი დისკუსიიდან, რომელიც ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდში თემაზე “პოლიტიკა და რელიგია: დესეკულარიზაციის ტენდენცია” გაიმართა.

იდეის დისკრედიტაცია: რას ნიშნავს ლიბერალიზმი საქართველოში?

როგორ იქნა გაგებული ფართო საზოგადოების მიერ ლიბერალიზმის იდეა და ლიბერალური ღირებულებების არსი, ვინ არის დამნაშავე იმაში, რომ წლების შემდეგაც საკამათო ხდება დასავლურ ღირებულებათა გაგება, მათი მიღება-მიუღებლობა კვლავაც ტრადიციებზე უარის თქმასთან ასოცირდება და ფართო ფენებისათვის ამ ჭრილში განიხილება.

რატომ შენდება ლაზიკა?

20 აპრილს, ჰაინრი ბიოლის ფონდის ინიციატივით ფოთში გამართული მორიგი საჯარო დისკუსიის თემა იყო "რატომ შენდება ლაზიკა?!"

აზიზიეს მეჩეთი: არგუმენეტების ჭიდილი

19 აპრილს ბათუმში პრესკაფეში ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის ორგანიზებით გაიმართა საჯარო  დისკუსია თემაზე: "აზიზიეს მეჩეთი: არგუმენეტების ჭიდილი".  მთავარი მომხსენებლები იყვნენ ისტორიის აკადემიური დოქტორი, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის 2004 წლის სტიპენდიატი, რუსლან ბარამიძე, ისტორიის მეცნეიერებათა დოქტორი ზაზა შაშიკაძე და ისტორიკოსი სულხან ოქროპირიძე.

მოქალაქის როლი პოლიტიკაში - რას ნიშნავს სამოქალაქო აქტივიზმი

"ყურადღება მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე გადავიტანეთ. ეს არის მთავარი სტერეოტიპი, რაც უნდა დაინგრეს... ჩვენს საზოგადოებაში ლამის მიჩნეულია, რომ სამოქალაქო აქტივობა რაღაცა ტიპის ორგანიზაციულ თუ არასამთავრობო სექტორს უკავშირდება" - დისკუსიაზე გამოთქმული ეს მოსაზრება ზუსტად ასახავს იმ მთავარ პრობლემას, რომელიც დღეს საქართველოში სამოქალაქო სექტორის წინაშე დგას. 

სტუდენტური თვითმმართველობები - გამოწვევები, პერსპექტივები

რა არის სტუდენტური თვითმმართველობის ფუნქცია, რაში გამოიხატება მისი საქმიანობა; როგორ და რა ვადით აირჩევა სტუდენტური თვითმმართველობა; რა განასხვავებს მათ საქმიანობას სხვადასხვა უნივერსიტეტებში; როგორია ნდობა და რეიტინგი თავად სტუდენტებში ამ ინსტიტუტის მიმართ?

მართლმსაჯულების განხორციელება და ადამიანის უფლებათა დაცვა საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემაში

ადამიანის უფლებები სხვაგანაც ირღვევა, მაგრამ იქ არსებობს მეტნაკლებად დამოუკიდებელი სასამართლო, რომელიც აღადგენს დარღვეულ უფლებებს. ჩვენ კი ჩაკეტილ წრეში ვტრიალებთ, აღნიშნა ბიოლის ფონდში გამართული დისკუსიისას ერთ-ერთმა მომხსენებელმა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელმა დირექტორმა, უჩა ნანუაშვილმა.

მაჰმადიანი მესხების რეპატრიაციის საკითხები

1944 წლის ნოემბერში მესხეთში მცხოვრები მთელი მაჰმადიანი მოსახლეობა და მათთან ერთად ყარაფაფახები, ქურთები, ბოშები და თურქები იძულებით აყარეს თავიანთი საცხოვრებელი ადგილიდან და შუა აზიაში გადაასახლეს.

რელიგიური გაერთიანებების საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად რეგისტრაციის წესის შესახებ

საქართველოს პარლამენტის მიერ 2011 წლის 5 ივლისს "რელიგიური გაერთიანებების საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად რეგისტრაციის წესის შესახებ" კანონის მიღებას დიდი ვნებათაღელვა მოჰყვა.

განათლების ხარისხი საქართველოში - საატესტატო გამოცდები

19 ივლისს, ფოთში, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის მიერ ორგანიზებული კიდევ ერთი საჯარო დებატი გაიმართა. დებატის თემა, განათლების სისტემაში არსებული რეფორმები იყო, უფრო კონკრეტულად კი, საატესტატო გამოცდებზე გამახვილდა ყურადღება.

ტურიზმი და ტურისტული ბიზნესი აჭარაში 2011

არის თუ არა ტურიზმი  რეგიონის  შემოსავლის ერთადერთი   წყარო? ეს კითხვა რამდენჯერმე დაისვა ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის მიერ ორგანიზებულ საჯარო დისკუსიაზე ბათუმში, რომელიც პრეს-კაფეში 2011 წლის 18 ივლისს გაიმართა.

რეგიონალური მედიის გამოწვევები

მედიის დამოუკიდებლობა, ცენზურა და თვითცენზურა, ობიექტური და მიუკერძოებელი ინფორმაცია, ინფორმაციის საჯაროობა და ხელმისაწვდომობა, ფინანსების სიმწირე და გამჭვირვალობა, არაპროფესიონალიზმი - ეს ის პრობლემებია, რომლებიც დღეს საქართველოში მედიის წინაშე დგას. 

აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფუნქცია

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის მიერ ორგანიზებული საჯარო დისკუსიის თემა, რომელიც პრესკაფეში, 15 აპრილს გაიმართა “აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფუნქცია” იყო.

მედიის როლი სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში

14 აპრილს ქ. ფოთში ჰაინრიჰ ბიოლის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს მიერ ორგანიზებული საჯარო დისკუსია გაიმართა თემაზე "მედიის როლი სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში". დისკუსიისას დიდი დრო დაეთმო მედიაში არსებული პრობლემების განხილვას.

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის როლი კახეთში სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების პროცესში

3 დეკემბერს, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის ბიუროს მხარდაჭერითა და არასამთავრობო ორგანიზაციის "რეგიონალური განვითარებისა და ინიციატივების ცენტრის" ორგანიზებით გამართულ რეგიონული საჯარო დისკუსიების პროქტის ფარგლებში რიგით მეოთხე საჯარო შეხვედრას უმასპინძლა.

მედია როგორც კონტროლის მექანიზმი კახეთში

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართულ საჯარო შეხვედრაზე კახეთის რეგიონის ჟურნალისტებთან ერთად ადგილობრივი ხელისუფლებისა და ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ. კონსერვატიული პარტიის თელავის ორგანიზაციის თავმჯდომარის გიორგი მოსიაშვილის განცხადებით, კახეთის მედია ძალიან აქტიურია. თუმცა უკმაყოფილობა გამოხატა თელავის საკაბელო არხ "გორდას" მიერ მაესტროს ტრანსლაციის შეწყვეტის გამო.

ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი

ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი, რომელიც მართლმსაჯულებს პროცესში არაპროფეესიონალ მოსამართლეთა ჩართულობას გულისხმობს  მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში აპრობირებული მეთოდია. სულ ახლახანს ეს ინსტიტუტი ახალი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მიღებით საქართველოშიც იქნა დამკვიდრებული.

განათლების რეფორმა, ხარისხიანი განათლების ხელმისაწვდომობა, ახალი გამოწვევები და პერსპექტივები დევნილთათვის - გორი

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის ორგანიზებით გორის საინფორმაციო ცენტრში დევნილთათვის მესამე საჯარო დისკუსია გაიმართა - ამჯერად განათლების საკითხებზე, მის ხელმისაწვდომობაზე, განათლების სფეროში მიმდინარე რეფორმებზე. 

განათლების რეფორმა, ხარისხიანი განათლების ხელმისაწვდომობა, ახალი გამოწვევები და პერსპექტივები დევნილთათვის - ზუგდიდი

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის ორგანიზებით ზუგდიდში დევნილი საზოგადოებისთვის გამართული დისკუსია ამჯერადაც გამორჩეულად ნაყოფიერი იყო. საჯარო დისკუსიის თემა განათლების ხელმისაწვდომობა, განათლების სფეროში მიმდინარე რეფორმა იყო.

განათლების რეფორმა, ხარისხიანი განათლების ხელმისაწვდომობა, ახალი გამოწვევები და პერსპექტივები დევნილთათვის - წყალტუბო

წყალტუბოში 22 ოქტომბრის საჯარო დებატები განათლების სისტემის რეფორმებსა და გამოწვევებს, დევნილი საზოგადოებისათვის ხარისხიანი განათლების ხელმისაწვდომობის  პრობლემატიკას, პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებასა და იმ პირობების შესახებ დისკუსიას დაეთმო, რომელშიც უწევთ საქმიანობა პედაგოგებს.

მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმა საქართველოში

2010 წლის 6 ოქტომბერი
ვახტანგ ხმალაძე - ექსპერტი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრი
ლია მუხაშავრია - ექსპერტი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრი
ლევან ცუცქირიძე - ჰოლანდიის მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი
ავთანდილ დემეტრაშვილი - საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადგილი და როლი აჭარის რეგიონის განვითარებაში

უნივერსიტეტს, საუნივერსიტეტო განათლებას ყველა ქვეყნის პოლიტიკურ თუ სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში განსაკუთრებული ადგილი მიეკუთვნება.

საქართველოს ეკონომიკის გამოწვევები

საქართველოს ეკონომიკაში არსებული ვითარება და ეკონომიკური კრიზისიდან გამოსვლის გზაზე არსებული გამოწვევები იქნა განხილული ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის მიერ 2010 წლის 30 ივნისს გამართულ საჯარო დისკუსიაზე სახელწოდებით “საქართველოს ეკონომიკის გამოწვევები”.

თვითმმართველობის მთავარი გამოწვევები კახეთში

2010 წლის 24 ივნისს, თელავში, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შენობაში შედგა ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდისა და პარტნიორი ორგანიზაციის - რეგიონალური განვითარების კვლევების ცენტრის მიერ ორგანიზებული საჯარო დისკუსია  თემაზე: "თვითმმართველობის მთავარი გამოწვევები კახეთში".

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების გამოწვევები რეგიონში

მაღალი პასუხისმგებლობის მქონე სამოქალაქო საზოგადოების არსებობა განსაკუთრებულ მნიშვნელობს იძენს სამართლებრივი სახელმწიფოს მშენებლობის პროცესში მყოფი ქვეყნებისათვის.

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პოლიტიკა

თანამშრომლობა საპატრიარქოსთან, ძეგლთა დაცვის სისტემის გაუმართაობა, ატენის სიონისა და დავით გარეჯის პრობლემები, კინოთეატრი "აპოლო'' და მისი შემდგომი ბედი - ამ და სხვა თემებმა დისკუსიის მონაწილეთა ყველაზე დიდი ინტერესი გამოიწვია.

განათლების სისტემის ახალი პრიორიტეტები

რამ გამოიწვია ცვლილებები განათლების სისტემაში და შეუწყობს თუ არა ისინი ხელს სისტემაში არსებული პრობლემების მოგვარებას? აამაღლებს თუ არა ათი გამოსაშვები გამოცდის შემოღება მოსწავლეთა ცოდნის დონეს? რამ უნდა დაუბრუნოს სკოლას პრესტიჟი და მოსწავლე?

პატრიოტიზმი: ინდივიდუალური განცდიდან სახელმწიფო პოლიტიკამდე

რა არის პატრიოტიზმი, როგორ ესმის ეს ცნება დღეს საზოგადოებას? შესაძლებელია თუ არა პატრიოტიზმის  სწავლება და როგორ ისწავლება ის პატრიოტთა ბანაკებში?

საზოგადოებრივი მაუწყებელი: პოლიტიკა და საზოგადოება

ირაკლი ალასანია - "ალიანსი საქართველოსთვის", ლიდერი 
ნინია კაკაბაძე - ჟურნალისტი
პავლე კუბლაშვილი - საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე 
მოდერაცია - გოგი გვახარია

1989-2009: საზოგადოების და სახელმწიფოს ტრანსფორმაცია - ეროვნული მოძრაობიდან სამოქალაქო პროტესტამდე

1989-2009 წლების მოვლენების გააზრების მცდელობა, დაშვებული შეცდომების მიზეზების ძებნა, საზოგადოებისა და სახელმწიფოს ტრანსფორმაცია, გავლილი წლებიდან გამოცდილების გამოტანა და გამოსავლის ძიება პოლიტიკური კრიზისიდან, რომელიც შეიქმნა ქვეყანაში - ამ თემებზე დისკუსიის სამივე მომხსენებელმა საკუთარი მოსაზრება გამოთქვა.

მოდერნიზაციის პროექტი საქართველოში

18 მარტი, 2009
ზაალ ანდრონიკაშვილი - ლიტერატურის და კულტურის ცენტრის მეცნიერ-თანაშრომელი, ბერლინი
ეკა აღდგომელაშვილი - გენდერის სპეციალისტი/ფონდი "ინკლუზივი"
გიგა ზედანია - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი
მოდერაცია: გიორგი გვახარია

პოლიტიკური ალტერნატივა: რეფერენდუმის სტრატეგია?

გია ნოდიამ რეფერენდუმის ჩატარების მოთხოვნაზე ვრცლად ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ამ მოთხოვნის ფსევდორესპექტაბელურობა ცუდ პრეცედენტს ქმნის. სამართლებრივი თვალსაზრისით, ეს მოთხოვნა არანაკლებ გაუმართლებელია, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში, პრეზიდენტის გადადგომისკენ იძულება ეწინააღმდეგება კონსტიტუციონალიზმის ლოგიკას, რაგორც არ უნდა იყოს იგი შეფუთული.

საუბრები ლუსტრაციაზე

თბილისის გოეთეს ინსტიტუტისა და ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს ორგანიზებით 2007 წლის 8 და 9 მარტი ლუსტრაციის თემაზე ფილმების ჩვენებასა და საუბრებს მიეძღნა. 8 მარტს კინოთეატრ “ამირანში” წარმოდგენილი იყო ფლორიან ფონ დონერსმარკის ფილმი “სხვების ცხოვრება”. 9 მარტს გოეთეს ინსტიტუტში გაიმართა დისკუსია თემაზე - ლუსტრაცია.