Gender Democracy

გენდერული დემოკრატია

როგორია ემანსიპატორული ბრძოლების ხედვა, რომელიც ფემინიზმს განაახლებს და გამოაღვიძებს? ადგილობრივ გამოცდილებაზე დაყრდნობით, შედგა თუ არა ფემინიზმისა და ნეოლიბერალიზმის ალიანსი? რა როლი უნდა შეასრულოს ფემინისტურმა მოძრაობამ სოციალური სამართლიანობისთვის ბრძოლაში დღევანდელ საქართველოში?

სტატიები

ავტორი

“პოლიტიკა ბინძური საქმეა” - ხშირად მოისმენთ საქართველოში, ასევე გაიგონებთ იმასაც, რომ „პოლიტიკა ქალის საქმე არ არის”, და ეს ორი მსჯელობა ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირშია. ერთი მხრივ, ფსევდო-ზრუნვა ქალებზე, მეორე მხრივ, პოლიტიკაში კონკრეტული ადამიანების წვლილის დაკნინება, თითქოს პოლიტიკა თავისთავად იყოს „ბინძური,” კორუმპირებული, უპრინციპო.

გენდერული დემოკრატია ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდისთვის არ არის მხოლოდ  გენდერულ პროექტებში ზოგადად დასახული მიზანი. იდეალის გარდა, ეს ფონდისთვის ორგანიზაციული პრინციპიცაა.

2012 წელი განსაკუთრებული წელი იყო ლგბტ თემისთვის და ლგბტ მოძრაობის განსაჯაროებისთვის სამხრეთ კავკასიის სამივე ქვეყანაში.

დებატები თემაზე "გენდერი და უმცირესობათა უფლებები"

2017 წლის 3 მაისს ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდმა ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერ ჯგუფთან და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრთან თანამშრომლობით გამართა საჯარო დისკუსია "ჰომოფობიური პოლიტიკა თუ პოლიტიკური ჰომოფობია".

ყველა დებატი თემაზე "გენდერი და უმცირესობათა უფლებები"

პროექტები

ჰომო/ბი/ტრანსფობიასთან ბრძოლის გრძელვადიანი ადვოკატირების სტრატეგია/დეკლარაცია მიზნად ისახავს საქართველოში ჰომო/ბი/ტრანსფობიისა და ლგბტი ადამიანთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის მხარდაჭერას კომპლექსური მიდგომის გზით. ორგანიზაციებს, რომლებიც იზიარებენ სტრატეგიაში/დეკლარაციაში მოცემულ საკითხებს, ვიწვევთ, შემოგვიერთდნენ და დაადასტურონ თავიანთი მხარდაჭერა.

10 მარტს ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდმა პარტნიორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით გამართა ფორუმი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და მედია ორგანიზაციების წარმომადგენელთათვის, სადაც მათ ადვოკატირების გრძელვადიანი სტრატეგია ჰომო/ბი/ტრანსფობიის წინააღმდეგ წარადგინეს.

(მიმდინარე პროექტი) პროექტის მიზანია დედობის, როგორც გამოცდილებისა და როგორც ინსტიტუციის წინააღმდეგობრივ ასპექტებზე ფემინისტური დისკუსიის წამოწყება. 

(მიმდინარე პროექტი) ქალთა ფონდმა საქართველოში ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდთან თანამშრომლობით მოამზადა პროექტი ფემინსტრიმი. 2017 წლის მარტიდან პროექტი ფემინისტური აუდიო პოდკასტების სახით გაგრძელდება.

2017 წლის 21 თებერვალს ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდმა უმასპინძლა წიგნების "ბრძოლა საჯარო სივრცისთვის: როცა პირადი პოლიტიკურია" და "ანტიგენდერული მოზრაობის აღმასვლა" პრეზენტაციასა და დისკუსიას

პირადი პოლიტიკურია: ფემინისტური დღის წესრიგის განსხვავებული პერსპექტივები

2016 წლის 20 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტმა უმასპინძლა კონფერენციას თემაზე „გენდერი და სამართალი: საქართველოს კანონმდებლობის გენდერული ანალიზი“. კონფერენციის მთავარ თემას წარმოადგენდა  გენდერისა და სამართლის სიღრმისეული კვლევა, რომელიც მომზადდა ორგანიზაცია „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ მიერ, EWMI-PROLoG-ის მხარდაჭერითა და ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის კონსულტაციით.

რა საკანონმდებლო ინიციატივები შევიდა პარლამენტში ბოლო 4 წლის მანძილზე, რომელიც ქალებსა და სხვა გენდერულ ჯგუფებს აძლიერებდა? რომელი მათგანი გავიდა და რა ფორმით? რა ინტერპრეტაცია შეიძლება გაკეთდეს ამ ინიციატივების გასატანად გაწეული კომპრომისების თვალსაზრისით?

ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროსთან თანამშრომლობით, აცხადებს განაცხადების მიღებას მცირე გრანტების კომპონენტისთვის, რომელიც  ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „ლგბტი სოლიდარობის ქსელი სომხეთსა და საქართველოში“ ფარგლებში ხორციელდება.

"იკითხე პოლიტიკა" ორი ქალის ინიციატივაა, რომელიც მიზნად ისახავს საზოგადოებაში პოლიტიკური კითხვის კულტურის ამაღლებას და ხელშეწყობას, ან უბრალოდ იმის თქმას, რომ პოლიტიკური კითხვა არ არის მხოლოდ პოლიტიკური დოკუმენტების გაცნობა, არამედ ტექსტის პოლიტიკური ანალიზი და კრიტიკაა.

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო გთავაზობთ 2017 წლისთვის საპროექტო განაცხადების კონკურსის პირველ შედეგებს.

2016 წლის 2-4 მარტს, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულმა ბიურომ უმასპინძა მე-5 საერთაშორისო გენდერულ ვორქშოპს ქალები საჯარო სივრცეში: როცა პირადი პოლიტიკურ განზომილებას იძენს.

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო აცხადებს კონკურსს 2017 წლის საპროექტო განაცხადებისთვის.

2 დეკემბერს ბიოლის ფონდმა უმასპინძლა დისკუსიას ისმის ქალის ხმა? ქალთა მოძრაობების განვითარება საქართველოში, რომელიც მიეძღვნა ისეთ საკითხებს, როგორიცაა: საიდან იწყება საქართველოში ქალთა მოძრაობის ისტორიის ათვლა? რა პრობლემები და ბარიერები ექმნებოდათ ქალთა ჯგუფებს, რა დინამიკა ახასიათებდა მათ გაძლიერებას თუ ჩახშობას? და სხვ.

(დასრულებული პროექტი) ორგანიზაციამ „ქალთა რესურს ცენტრი“ (სომხეთი) ფონდის ინიციატივითა და  ფინანსური მხარდაჭერით სალექციო კურსი მოამზადა ფემინიზმის შესახებ. ლექციები 2015-16 წლებში შემოდგომაზე ჩატარდა.

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო გთავაზობთ 2015/2016 წწ საპროექტო განაცხადების კონკურსის საბოლოო შედეგებს.

(მიმდინარე პროექტი) საერთაშორისო გენდერული ვორქშოფების სერია ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სხვადასხვა ოფისებს შორის კოოპერაციას წარმოადგენს. ვორქშოფზე გენდერული პროგრამების კოორდინატორები და მათი პარტნიორი ექსპერტები გამოცდილებას უზიარებენ  ერთმანეთს.

Tina Bokuchava and Khatuna Samnidze

პოლიტიკის საჯარო სივრცეში გააქტიურებული დისკუსია გენდერული კვოტირების შესახებ  ცხარე დებატების საგნად იქცა.  სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფებში მწიფდება განწყობა, რომ გენდერული კვოტირება აუცილებელია ქვეყანაში გენდერული თანასწორობის ხარისხის  გასაუმჯობესებლად, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას.

(მიმდინარე პროექტი) ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულმა ბიურომ, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით დაიწყო სამწლიანი პროექტის ლგბტი სოლიდარობის ქსელი სომხეთსა და საქართველოში განხორციელება და ზოგადი ზედამხედველობა.

(დასრულებული პროექტი) ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს ფინანსური მხარდაჭერით მოამზადა რადიოგადაცემის ფემინსტრიმი  ციკლი.
რადიოგადაცემების მოსმენა>>

(დასრულებული პროექტი) პროექტის მიზანს წარმოადგენდა რეგიონში (კერძოდ, გურიაში) გენდერული ცნობიერების ამაღლება, დისკრიმინაციისა და ძალადობის ფარული არსის გაცნობიერებისა და გენდერული სტერეოტიპების გააზრების ხელშეწყობა.

(დასრულებული პროექტი) სტერეოტიპების რღვევა და იმ ადამიანების ცხოვრების სამუდამოდ დაკავშირება, რომლებიც „მტრებად“ ითვლებიან - სწორედ ეს არის მიზანი, რისთვისაც ახალგაზრდა სომეხი და თურქი ქალების ჯგუფი გაერთიანდა.  

საკუთარი სუფრა

(დასრულებული პროექტი) ძალადობის მსხვერპლ ქალებთან ინტერვიუების საფუძველზე შემქნილი ინსტალაცია, რომლიც მიზანია გენდერული ძალადობის ახლებურად გააზრება, მისი კვლევისა და განსჯის საგნად ქცევა.

ელენე დარიანი

(დასრულებული პროექტი) საქართველოში ბევრი ქალია, ვინც ახალს ქმნიდა, აღმოჩენებს აკეთებდა, იბრძოდა ცვლილებებისთვის და არ ეშინოდა სიახლის. ბიოლის ფონდი წარმოგიდგენთ ქართველ და უცხოელ ქალებს, რომლებმაც საქართველო შეცვალეს.

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის ბიუროს მხარდაჭერით საერთაშორისო კონფერენციაში „ფემინიზმი.შეკრების ადგილი“, რომელიც 2013 წლის 5-7 მარტს კიევში ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის უკრაინის ოფისის მხარდაჭერითა და ფემინისტური ორგანიზაციის „ოფენზივა“ ორგანიზებით გაიმართა, მონაწილეობა მიიღეს: ეკა აღდომელაშვილმა, ნინო გამისონიამ და ელვირა მელიქსეტიანმა.

2012 წლის 12 მარტს ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალურმა ბიურომ უმასპინძლა მრგვალ მაგიდას თემაზე „ლბტ უფლებები ქალთა უფლებებია“.  მრგვალი მაგიდა „ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის“ მიერ 8 მარტის კვირეულის ფარგლებში ორგანიზებული კამპანიის ნაწილია.

2011 წელს ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალურმა ბიურომ განახორციელა პროექტი "CEDAW - თანასწორობა, კანონმდებლობა, რეალობა". პროექტში მონაწილე სამოქალაქო საზოგადოების სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ახალგაზრდებმა შეისწავლეს კონვენციის კონკრეტული მუხლების დარღვევის ფაქტები და ისინი თავიანთ ნაშრომებში აღწერეს.

საერთაშორისო გენდერულ ვორქშოფს  „გენდერის წინააღმდეგ მიმართული რეაქციის დაძლევა: უკრაინის, ბელორუსიის, რუსეთის, საქართველოს, სომხეთის და პოლონეთის გამოცდილება“ ორგანიზება და მასპინძლობა ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის კიევის ოფისმა გაუწია.

2011 წლის 27 სექტემბერს, ბაქოში, ბოლო სამი წლის განმავლობაში დამკვიდრებული ტრადიციის თანახმად, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდმა გამართა საჯარო დისკუსია თემაზე: “გენდერი, როგორც აკადემიური დებატის თემა აზერბაიჯანში”.

გენდერული დემოკრატია

გენდერული დემოკრატია ფონდის ერთ-ერთ საბაზისო პრინციპს წარმოადგენს. ეს ცნება გულისხმობს, რომ საზოგადოების ყველა წევრს აქვს თანაბარი უფლებები, შესაძლებლობები და ხელმისაწვდომობა რესურსებთან. ჩვენს რეგიონში განვითარებული მოვლენები აჩვენებს, რომ ადამიანთა უფლებების, განსაკუთრებით კი უმცირესობების უფლებების რეალიზების საკითხი სამივე ქვეყანაში მწვავედ დგას.  შესაბამისად, ფონდი მხარს უჭერს პროექტებს, რომლებიც გენდერულ დემოკრატიას უწყობენ ხელს. ფონდის გენდერული კომპონენტი მოიცავს საგანმანათლებლო პროგრამებს,  დისკუსიებს, გენდერული კვლევებს და სხვა საჯარო საქმიანობას, რასაც რეგიონის დემოკრატიულ განვითარებაში შეაქვს წვლილი.

მეტი ინფორმაციისთვის ჩვენი მუშაობის შესახებ ფემინიზმისა და გენდერული დემოკრატიის საკითხებზე ეწვიეთ ჩვენი ფონდის ფემინისტურ ვებ-საიტს.

ფემინსტრიმი

50 ქალი საქართველოდან - აუდიო ვერსია

პუბლიკაცია

„ფემინისტი არ ვარ, მაგრამ...” – ეს ის ფრაზაა, რომელიც ძალიან ხშირად წინ უსწრებს წმინდა წყლის ფემინისტურ აზრს ან არგუმენტს. დასანანია, რომ მას ხშირად დამოუკიდებელი, ემანსიპირებული ქალები იშველიებენ. სწორედ ამიტომ, სრულიად ლოგიკურად დაისმის კითხვა – ვის ეშინია ფემინიზმის საქართველოში და რატომ?

Subscribe to RSSSubscribe to RSS