სტიპენდიატები

სტიპენდიატები

უმაი ახუნდზადე

ბაქო

კვლევა: „მარჩენალი“ თუ „პარტნიორი“? ახალგაზრდა ქალების გენდერული სტერეოტიპების კვლევა „მამაკაცური“ ვალდებულებების მიმართ აზერბაიჯანულ ოჯახში

ესმა ბერიკიშვილი

თბილისი

კვლევა: ახალგაზრდების პოლიტიკური და სოციალური აქტივიზმი საქართველოში: „ლაბორატორია 1918“-ის მაგალითი

ელენე დარჯანია

თბილისი

კვლევა: „თბილისური ღვეზელი“ - სკვატერული დასახლებები და მიწის ნაკვეთების უკანონო დანაწილება თბილისის ტერიტორიაზე

ქეთევან მოსაშვილი

თბილისი

კვლევა: საზრისის განმსაზღვრელი ორიენტირები - ღირებულებათა ცვლა, ტრავმატული გამოცდილება და რელიგიურობა იძულებით გადაადგილებულ პირებს შორის საქართველოში

ჰოვანეს ჰოვანისიანი

ერევანი

კვლევა: რელიგიური პლურალიზმის სომხური მოდელის ანალიზი „ცხოვრების სიტყვის“ რელიგიური ორგანიზაციის მაგალითზე

პროგრამის შესახებ

2003-14 წლებში ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი ყოველწლიურ ”ადგილობრივ” სასტიპენდიო პროგრამას ატარებდა სამხრეთ კავკასიაში სოციალური მეცნიერებების სფეროში დაკავებული ახალგაზრდა მეცნიერებისათვის.

პუბლიკაცია

Changing Identities: Armenia, Azerbaijan, Georgia

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო წარმოგიდგენთ სასტიპენდიო პროგრამის ფარგლებში შესრულებული საუკეთესო ნაშრომების კრებულს. პუბლიკაცია მკითხველს სთავაზობს სომხეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში მიმდინარე სოციალური და კულტურული ტრანსფორმაციების ანალიზს.

Subscribe to RSSSubscribe to RSS