ენერგეტიკა

Georgian

ევროპის "ენერგეტიკული გაერთიანება" და რეფორმები საქართველოს ენერგეტიკაში (2017)

(დასრულებული პროექტი) 2017 წელს ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალურ ბიუროსთან პარტნიორობით განხორციელებული პროექტით, ორგანიზაცია მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის ენერგეტიკის სფეროში მიმდინარე რეფორმების შესახებ ფართო საზოგადოების და არასამთავრობო სექტორის ცნობიერების ამაღლებას და გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე ზეგავლენას ისახავდა მიზნად.

ქართული ენერგეტიკის გეოპოლიტიკა

2016 წლის 10 თებერვლის საჯარო დისკუსია მიეძღვნა ქართული ენერგეტიკის გეოპოლიტიკას. ენერგეტიკული უსაფრთხოების რა გამოწვევები უდგას ამჟამად საქართველოს? როგორია ენერგოდამოუკიდებლობის მოკლე და გრძელვადიანი პერსპექტივები?

კონფერენცია "სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების მდგრადი ენერგეტიკის პოლიტიკა: განვითარების შესაძლებლობები და არჩევანი

2015 წლის 12 ივნისს ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულმა ბიურომ ჩაატარა კონფერენცია "სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების მდგრადი ენერგეტიკის პოლიტიკა: განვითარების შესაძლებლობები და არჩევანი" მეცნიერების, პოლიტიკოსების, სამოქალაქო საზოგადოებისა და საერთაშორის ორგანიზაციების წარმომადგენლების მონაწილეობით აზერბაიჯანიდან, საქართველოდან და სომხეთიდან.

ენერგეტიკის დარგში ცნობიერების ამაღლება საქართველოში მდგრადი ენერგოპოლიტიკის დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით (2014)

(დასრულებული პროექტი) 2014 წელს ორგანიზაციამ „მწვანე ალტერნატივა“ ჰაინრიჰ ბიოლის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს ფინანსური ხელშეწყობით განახირციელა პროექტი, რომელიც  მიზნად ისახავდა მდგრადი ენერგეტიკული სისტემების და სწორი ენერგოპოლიტიკის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას.