გენდერული დემოკრატია

Georgian

ძალადობა ოჯახში - მითი და რეალობა

რა მოიაზრება ოჯახურ ძალადობაში, რა არის ოჯახში ქალზე ძალადობის მიზეზები, ძალადობის რა ფორმები გამოიყოფა, რამდენად კარგად აქვს გაცნობიერებული საზოგადოებას ის, თუ რას ნიშნავს ძალადობა ოჯახში ან მის გარეთ?

გენდერული თანასწორობის გაუმჯობესება საქართველოში. საკონფერენციო მასალები

pdf

წინამდებარე კრებული წარმოადგენს კონფერენციის მასალებს, რომელიც 2009 წლის ნოემბერში ქ. თბილისში შედგა და გენდერული თანასწორობის საკითხებს მიეძღვნა. კონფერენცია განხორციელდა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „სამოქალაქო ინიციატივა თანაბარი მონაწილეობისათვის“ ფარგლებში.

ჰომოფობია: კერძო სივრციდან საჯარო სივრცემდე

ეკატერინე აღდგომელაშვილი - ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი;

პაატა საბელაშვილი - ფონდი ინკლუზივი;

ნოდარ სარჯველაძე - ფსიქოლოგი, ქრისტიან-დემოკრატიული ინსტიტუტის ხელმძღვანელი

მოდერატორი: ნინო დანელია

ჰომოფობია როგორც სოციალური პრობლემა

ეკა აღდგომელაშვილი - ფონდის "ინკლუზივი" პროგრამების მენეჯერი;

შორენა შავერდაშვილი - ჟურნალის "ცხელი შოკოლადი" მთავარი რედაქტორი და თანაგამომცემელი;

სოფიო ჯაფარიძე - საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრი

მოდერაცია: დავით პაიჭაძე

გენდერი და დემოკრატიზაცია: საქართველო 1991-2006

რა როლი შეასრულეს ქალებმა საქართველოს დემოკრატიული განვითარების პროცესში? რომელი ფორმალური და სამართლებრივი ჩარჩოები არსებობს გენდერული თანასწორობისთვის საქართველოში; როგორ და ვის მიერ იქნა ისინი პრაქტიკაში რეალიზებული? რა როლს ასრულებს სამოქალაქო საზოგადოება დემოკრატიის მშენებლობისა და გენდერული თანასწორობის დამკვიდრებისათვის?

Гендер для "чайников"

PDF

Действительно ли так ясно и неопровержимо определяются отличия между мужчиной и женщиной, как это кажется на первый взгляд? Как формируются гендерные порядки и от чего они зависят? Насколько существенны общие представления о "женственности" и "мужественности"? Полезны ли они или мешают в личной жизни и работе?..

Pages