მწვანე ალტერნატივა

Georgian

ინდუსტრიულ ზონებში დასაქმებულთა და ახალგაზრდა სამოქალაქო აქტივისტთა გაძლიერება შრომითი უფლებებისა და გარემოს დასაცავად (2015)

(დასრულებული პროექტი) ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა (EMC) ასოციაცია მწვანე ალტერნატივასთან თანამშრომლობით და ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს დაფინანსებით 2015 წელს განახორციელა პროექტი "ინდუსტრიულ ზონებში დასაქმებულთა და ახალგაზრდა სამოქალაქო აქტივისტთა გაძლიერება შრომითი უფლებებისა და გარემოს დასაცავად".

ენერგეტიკის დარგში ცნობიერების ამაღლება საქართველოში მდგრადი ენერგოპოლიტიკის დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით (2014)

(დასრულებული პროექტი) 2014 წელს ორგანიზაციამ „მწვანე ალტერნატივა“ ჰაინრიჰ ბიოლის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს ფინანსური ხელშეწყობით განახირციელა პროექტი, რომელიც  მიზნად ისახავდა მდგრადი ენერგეტიკული სისტემების და სწორი ენერგოპოლიტიკის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას.

პოლიტიკური განათლების „გამწვანება“ საქართველოში 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ (2013)

(დასრულებული პროექტი) 2013 წლის მაის-დეკემბერში ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულმა ბიურომ მხარი დაუჭირა ასოციაციის „მწვანე ალტერნატივა“ პროექტს პოლიტიკური განათლების „გამწვანება“ საქართველოში 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ.

პოლიტიკური დებატები მდგრადი განვითარებისთვის - 2012 წლის არჩევნები საქართველოში (2012)

(დასრულებული პროექტი) 2012 წლის ივლის-დეკემბერში ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულმა ბიურომ მხარი დაუჭირა ასოციაციის  „მწვანე ალტერნატივა“ პროექტს პოლიტიკური დებატები მდგრადი განვითარებისთვის - 2012 წლის არჩევნები საქართველოში.