სტაჟირება

Georgian

იზაბელ ფონ ლიობენი

იზაბელ ფონ ლიობენი - ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ბიუროს სტაჟიორი (იანვარი - მაისი, 2017)

მიშა ქურდაძე

მიხეილ (მიშა) ქურდაძე - ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ბიუროს სტაჟიორი (მაისი - ივლისი, 2014 წ.)

მარტინ ბრაითმაიერი

მარტინ ბრაითმაიერი - ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს სტაჟიორი (ივნისი - აგვისტო, 2014)

ავტორი Martin Breitmaier

ანიკა გლეიზერი

ანიკა გლეიზერი - ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ბიუროს სტაჟიორი (2014 წლის ნოემბრიდან 2015 წლის იანვრის ჩათვლით)

შტეფენ ქოლბერგი

შტეფენ ქოლბერგი - ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ბიუროს სტაჟიორი (მაისი-ივლისი 2015 წ.)

ავტორი Steffen Kolberg

ჟანა სირბილაძე

ჟანა სირბილაძე - ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ბიუროს სტაჟიორი (მარტი - ივნისი, 2013 წ.)

ავტორი Zhana Sirbiladze