ՈՐՆ Է ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿԸ

ՈՐՆ Է ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿԸ

Creator: HBS South Caucasus. All rights reserved.

Աշխարհի շատ երկրներում մարդիկ իրենց բողոքն են արտահայտում անարդարության, իշխանության չարաշահման, կյանքի անտանելի (չքավոր – dire) պայմանների դեմ և պայքարում են ավելի բարձր ստանդարտների համար։ Այդ ընթացքում քաղաքական և վարչական գործընթացներին քաղաքացիների մասնակցության նոր ձևաչափեր (forms) են առաջ գալիս։ Մենք աջակցում ենք գործընթացներն առավել ժողովրդավարական և մասնակցային դարձնելու բոլոր փորձերը ։

0 Comments

Add new comment

Add new comment