ახალგაზრდების როლი კონფლიქტების ტრანსფორმაციის პროცესში

სალომე ადამია, მშვიდობის აქტივისტი კითხულობს მოხსენებას ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის  ბიუროს სალექციო კურსისთვის "ომი და მშვიდობა".

salome adamia