Կանաչ էներգետիկա | Աստղինե Փասոյան

Հայաստանում չկան վառելիքի պաշարներ. դրանք ամբողջությամբ ներմուծվում են: Այժմ մեր երկրում զարգանում է տնտեսությունը և աճում բնակչությունը, ինչի արդյունքում տարեցտարի բարձրանում է էներգասպառումը: Կարևոր է հասկանալ, որ ներմուծված վառելիքից կախվածությունը շատ լուրջ խնդիր է. գազը, բենզինը, միջուկային վառելիքը հետզհետե թանկանալու հակում ունեն:

Զեկուցման ամբողջական տարբերակը կարող եք գտնել այստեղ.