მწვანე ქალაქი

პუბლიკაცია

ქალაქი ჩვენია! ურბანული პროტესტი და პოლიტიკა თბილისში

ჩვენი ახალი პუბლიკაციით გვინდა, სისტემურად და კრიტიკულად გავაანალიზოთ ბოლო წლების (2007-2015) თბილისში აღმოცენებული ურბანული მოძრაობები; განვსაზღვროთ თბილისის სა(მო)ქალაქო მოძრაობებში ჩართულ ძირითად ჯგუფთა თავისებურებები და სტრატეგიები.

პროექტები და ღონისძიებები

თბილისის ისტორიული ნაწილის განვითარების კონცეფციის შემუშავება "პარალელური განვითარების" მაგალითზე და საჯარო მონაწილეობის პრინციპზე დაფუძნებით (2017)

(დასრულებული პროექტი) 2017 წელს საქართველოს არქიტექტორთა ინსტიტუტმა ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ბიუროსთან ერთად განახორციელა პროექტი "თბილისის ისტორიული ნაწილის განვითარების კონცეფციის შემუშავება "პარალელური განვითარების" მაგალითზე და საჯარო მონაწილეობის პრინციპზე დაფუძნებით".

Make City - ბერლინური დღიური

2015  წლის 11-28 ივნისს ბერლინში არქიტექტურული და ურბანული ფესტივალი - “შექმენი ქალაქი” (Make City) გაიმართა. ურბანული რესურსების უკეთ განაწილების, მდგრად განვითარებაზე ორიენტირებული ქალაქების, კარგი ადგილობრივი  მმართველობის და მოქალაქეების მეტი ჩართულობის გზების გასააზრებლად  ფესტივალმა თავი მოუყარა არქიტექტორებს, ქალაქმგეგმარებლებს, სამოქალაქო აქტივისტებს და დეველოპერებს მთელი მსოფლიოდან.

დისკუსიები

ყველა დისკუსია თემაზე "ქალაქი და ქალაქგანვითარება"

სტატიები