არჩევნები

Georgian

ევროპაში მწვანეთა პარტია ძალაა, შეერთებულ შტატებში იგი შედეგიან პარტიად არ ითვლება, და აი, რატომ

ბევრი ამერიკელისთვისა გარემოს დაცვა მნიშვნელოვანია და მათ ამ თემატიკის გაძლიერება სურთ. მაგრამ ჯილ სტაინმა, მწვანეთა პარტიის მიერ  წარდგენილმა საპრეზიდენტო კანდიდატმა, ბოლო გამოკითხვებში ხმების მხოლოდ 1-3% დააგროვა - ისეთ არჩევნებშიც კი, სადაც ბევრ ამომარჩეველს  ძირითადი კანდიდატურები არ მოსწონს და ალტერნატივის ძიებაშია.

ავტორი პერ ურლაუბი

პოლიტიკური დებატები მდგრადი განვითარებისთვის - 2012 წლის არჩევნები საქართველოში (2012)

(დასრულებული პროექტი) 2012 წლის ივლის-დეკემბერში ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულმა ბიურომ მხარი დაუჭირა ასოციაციის  „მწვანე ალტერნატივა“ პროექტს პოლიტიკური დებატები მდგრადი განვითარებისთვის - 2012 წლის არჩევნები საქართველოში.