დებატები თემაზე მდგრადი განვითარება

Georgian

ბუნებრივი რესურსების პოლიტიკის სოციალური და გარემოსდაცვითი ასპექტები

2019 წლის 1 მარტს, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისმა გამართა საჯარო დისკუსია თემაზე "ბუნებრივი რესურსების პოლიტიკის სოციალური და გარემოსდაცვით ასპექტები".

13 ივნისის გაკვეთილები

13 ივნისის ტრაგედიამ ნათელი გახადა ის შეცდომები და ნაკლოვანებები, რაც კრიზისების მართვის, გარემოს დაცვის, ურბანული დაგეგმარების, მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვის და განხორციელების პოლიტიკას უკავშირდება. სამწუხაროდ, საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის უცნობია, მოხდა თუ არა გადაწყვეტილების მიმღებების მიერ ამ რეკომენდაციების სრულად ან ნაწილობრივ გათვალისწინება და რა რეალური ნაბიჯები იდგმევა სისტემური ხასიათის ხარვეზების აღმოსაფხვრელად.

ქართული ენერგეტიკის გეოპოლიტიკა

2016 წლის 10 თებერვლის საჯარო დისკუსია მიეძღვნა ქართული ენერგეტიკის გეოპოლიტიკას. ენერგეტიკული უსაფრთხოების რა გამოწვევები უდგას ამჟამად საქართველოს? როგორია ენერგოდამოუკიდებლობის მოკლე და გრძელვადიანი პერსპექტივები?

ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტები საქართველოში: გარემოსდაცვითი და უსაფრთხოების ასპექტები

2015 წლის 24 ივნისს ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ბიუროში საჯარო დისკუსია თემაზე „ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტები საქართველოში - გარემოსდაცვითი და უსაფრთხოების ასპექტები"  გაიმართა.

ქალაქი ნავთობის შემდეგ: ქალაქის მომავლის ისტორია

როგორ შეიცვლება ქალაქები, როდესაც წიაღისეულ (ტრადიციულ) ენერგიებს სრულად ჩაანაცვლებს განახლებადი ენერგიის წყაროები? რა გავლენას მოახდენს ენერგიის ალტერნატიული წყაროები საქალაქო სატრანსპორტო სისტემაზე, მდგარადობისა და მობილურობის პოლიტიკაზე? როგორ შეიცვლება ქალაქის იერსახე გლობალიზაციის ფონზე?

ვის ეკუთვნის ქალაქი: თვითმმართველობა და ურბანული პოლიტიკა

როგორ წარმოუდგენია ხალხის მიერ არჩეულ ქალაქის ხელისუფლებას საზოგადოებასთან ურთიერთობა და ქალაქის წინაშე არსებული პრობლემების მასთან ერთად გადაწყვეტა? როგორ ხედავს თბილისის და მისი მოსახლეობის წინაშე არსებული პრობლემების გადაჭრის გზებს ერთი მხრივ, ქალაქის ხელისუფლება და მეორე მხრივ, სამოქალაქო საზოგადოება?

ევროპის ახალი პოლიტიკური ლანდშაფტი: მწვანე პოლიტიკის ისტორია გერმანიასა და საქართველოში

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი გთავაზობთ 2014 წლის 5 ივნისის ღონისძიების "ევროპის ახალი პოლიტიკური ლანდშაფტი: მწვანე პოლიტიკის ისტორია გერმანიასა და საქართველოში" ვიდეო ჩანაწერს.

ქალაქგანვითარების მწვანე განზომილება

თემა, რომელსაც ბიოლის ფონდში დისკუსია მიეძღვნა, თბილისისთვის განსაკუთრებით აქტუალურია. ურბანული განვითარების მწვანე მიდგომა მდგრადი განვითარების იმგვარ ხედვას ეფუძნება, რომლის თანახმად დაცული უნდა იყოს ბალანსი ეკონომიკურ წინსვლასა და სოციალურ და გარემოსდაცვით პოლიტიკას შორის.

ქალაქგანვითარების მწვანე განზომილება - დებატები ბათუმში

2014 წლის 17 აპრილს ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის მიერ ქ. ბათუმში ორგანიზებული დისკუსიის მონაწილეებმა რეკრეაციული ზონების გეგმაზომიერ განაშენიანებასა და გამწვანების პოლიტიკის გადახედვაზე ისაუბრეს.

ქალაქგანვითარების მწვანე განზომილება - დებატები ქუთაისში

რა სჭირდება ქალაქს განვითარებისთვის და მწვანე ფილტვების შესანარჩუნებლად? როგორი უნდა იყოს ურბანული თუ ეკონომიკური გეგმა, რომელიც უზრუნველყოფს ქალაქის მდგრად განვითერებას მწვანე განზომილების გასაუმჯობესებლად?

Pages