გიორგი მაისურაძე

Georgian

ჩვენ, არაევროპელი ევროპელები

სწორედ ფრანკფურტში საქართველომ პირველად მოახერხა თავი გაეთავისუფლებინა ეთნოგრაფიული კლიშეებით თვითრეპრეზენტაციისგან.

ავტორი გიორგი მაისურაძე

ევროპული ისტორიის და პოლიტიკის განაპირას: რატომ უნდა ისმოდეს საქართველოს ხმა?

როგორ გვხედავენ თავიანთ ისტორიულ და კულტურულ ნარატივებში ჩვენი გადასახედიდან არსებული გლობალური ისტორიის "შემოქმედნი" (დასავლეთი, რუსეთი)? რა ადგილს გვანიჭებენ და რატომ? როგორ ვხედავთ ამ კულტურულ-მენტალურ ორიენტირებში საკუთარ თავს?

პოლიტიკა და რელიგია: დესეკულარიზაციის ტენდენცია

საქართველოში დესეკულარიზაცია არ მიმდინარეობს, იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ის არც ყოფილა სეკულარული სახელმწიფო  -  მთავარი გზავნილი დისკუსიიდან, რომელიც ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდში თემაზე “პოლიტიკა და რელიგია: დესეკულარიზაციის ტენდენცია” გაიმართა.