Green Academy

English

Կանաչ ակադեմիա 2017. ամփոփ անդրադարձ

Հայաստանում տեղական Կանաչ Ակադեմիա ծրագիրը տեղի ունեցավ 2017թ նոյեմբերի 25-ից 29-ը Աղվերանում: Ակադեմիայի նպատական էր ուսանողների, երիտասարդ ակտիվիստների, լրագրողների, գիտնականների և քաղաքական ու հանրային գործիչների համար ստեղծել մի հարթակ, որտեղ հնարավոր կլիներ քննարկել տնտեսական և սոցիալական մարտահրավերների կանաչ և գենդերային դեմոկրատական հեռանկարները:

Общественные кампании для социальных и политических трансформаций в Армении и Грузии

Южнокавказский региональный офис Фонда им. Генриха Бёлля объявляет приём заявок на участие в осенней сессии Зелёной Академии 2016 Общественные кампании для социальных и политических трансформаций в Армении и Грузии (9-11 Декабря, 2016, Тбилиси, Грузия)