LGBTI

English

Երևանում ներկայացվեց Հոմո/բի/տրանսֆոբիայի դեմ պայքարի համապարփակ ռազմավարություն

2016թ դեկտեմբերի 2-ին Հայնրիխ Բյոլ հիմնադրամը իր hայաստանյան գործընկերներ Հանրային տեղեկատվություն և գիտելիքի կարիք ՀԿ-ի և Հասարակություն առանց բռնության ՀԿ-ի հետ համատեղ ներկայացրեց ԼԳԲՏԻ անձանց մարդու իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված փաստաթուղթ՝ “Հայաստանում ԼԳԲՏԻ անձանց մարդու իրավունքների իրացման համապարփակ ռազմավարություն”:

ლგბტი პირთა უფლებები საქართველოში

პუბლიკაციის მიზანია  ლგბტი პირთა უფლებრივი მდგომარეობისა და სახელმწიფო პოლიტიკის ყოვლისმომცველი აღწერა და დოკუმენტირება. დოკუმენტი მიმოიხილავს ლგბტი პირთა მდგომარეობას თითოეულ უფლებასთან მიმართებით, გამოყოფს საკანონმდებლო, ინსტიტუციურ და უფლებრივ დონეზე არსებულ სისტემურ ხარვეზებს და შეიმუშავებს კონკრეტულ რეკომენდაციებს რელევანტური სახელმწიფო უწყებებისადმი.