საჯარო დებატები

Georgian

რუსეთის ჰიბრიდული ომი უკრაინასა და საქართველოში

რუსეთის ჰიბრიდული ომი, რომელიც სამხედრო მოქმედებების გარდა პოლიტიკურ, საინფორმაციო, ეკონომიკურ და სხვა არასამხედრო მეთოდების გამოყენებას გულისხმობს.

ჩარევა სასურველია: საჯარო დებატები ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდში 2011

pdf

პუბლიკაციაში შესულია ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს მიერ 2011 წელს ჩატარებული საჯარო დისკუსიების ტექსტები.

ჩარევა სასურველია: საჯარო დებატები ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდში 2010

პუბლიკაციაში შესულია ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს მიერ 2010წელს ჩატარებული საჯარო დისკუსიების ტექსტები.