Գենդերային ժողովրդավարությունը / Gender Democracy

Գենդերային ժողովրդավարությունը / Gender Democracy

Գենդերային ժողովրդավարությունը Հենրիխ Բյոլ հիմնադրամի գլխավոր սկզբունքներից մեկն է։ Այն ենթադրում է հավասար իրավունքներ, հնարավորություններ և ռեսուրսների հասանելիություն հասարակության բոլոր անդամների համար։ Տարածաշրջանում տեղի ունեցող դեպքերը խոսում են այն մասին, որ մարդու իրավունքները, հատկապես փոքրամասնությունների իրավունքները, երաշխավորված չեն այս երկրներում։ Այսպիսով՝ ՀԲՀ-ն ակտիվորեն աջակցում է գենդերային ժողովրդավարությանը նպաստող ծրագրերին։ Մեր գործունեության գենդերային բաղադրիչը կրթական ծրագրերն են, քննարկումները, գենդերային հետազոտությունները և այլ հանրային աշխատանքներ, որոնք նպաստում են ժողովրդավարության զարգացմանը տարածաշրջանում։
 

Ֆեմինիզմի և գենդերային ժողովրդավարության վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդում ենք այցելել մեր՝ Ֆեմինիզմ կայքէջը (Feminism web-site)։ www.feminism-boell.org

0 Comments

Add new comment

Add new comment