ანა დიაკონიძე
Ana Diakonidze

ანა დიაკონიძე სოციოლოგიის დოქტორია. ასევე, ანა არის ლუვენის უნივერსიტეტის (ბელგია) სოციალური პოლიტიკის მაგისტრი. 2014 წელს იყო მიწვეული მკვლევარი ლონდონის უნივერსიტეტის კინგს კოლეჯში. 2009 წლიდან ანა მიწვეული ლექტორია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტშიაკადემიური საქმიანობის პარალელურად, ის სოციალური პოლიტიკის კონსულტანტად მუშაობს ევროკავშირის, ევროპული ტრენინგების ფონდის და მსოფლიო ბანკის ქართული და საერთაშორისო პროექტებშიანა დიაკონიძის კვლევითი ინტერესებია: კეთილდღეობის სახელმწიფო, შრომის პოლიტიკური ეკონომიკა, დასაქმების პოლიტიკა, შრომის თანამედროვე ფორმები (შრომა ციფრულ ეკონომიკაში).