ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისი - სამხრეთ კავკასიის რეგიონი

ახალი ვიდეო

ქალები მასკულინურ პროფესიებში - ინტერვიუ მარიამ კანდელაკთან - Heinrich Boell Foundation South Caucasus

video-thumbnail Watch on YouTube

ახალი ფილმი

20 Years in the South Caucasus - Heinrich Boell Foundation South Caucasus

video-thumbnail Watch on YouTube
ყდა

საქართველოს ენერგეტიკული ტრანზიცია

დოკუმენტის მიზანი არ არის დაგეგმილი პოლიტიკის ღონისძიებების ეფექტიანობის შეფასება და ანალიზი. დოკუმენტი განკუთვნილია დაინტერესებული მკითხველების ფართო წრისთვის, რათა გამოკვეთოს ენერგეტიკულ ტრანზიციის საკვანძო საკითხები და წაახალისოს დისკუსია ამ მიმართულებით.
ფემინისტური საკითხავი

ფემინისტური საკითხავი

აქ წარმოდგენილი თარგმანები საქართველოში გენდერის კვლევების სხვადასხვა კურსის სილაბუსებში უკვე მოიძებნება. მოხარულები ვართ, რომ მაღალი დაინტერესიდან გამომდინარე, კრებულის მეორე გამოცემა უკვე მკითხველის ხელშია.
ყველა პუბლიკაცია

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისი სამხრეთ კავკასიის რეგიონი

ირაკლი აბაშიძის ქ. 46ა
თბილისი 0179
საქართველო

T +995-32-238 04 67
E info[at]ge.boell.org
I http://ge.boell.org/