დავით გოგიშვილი
ურბანისტი, გეოგრაფი
დავით გოგიშვილის პორტრეტი

დავით გოგიშვილი ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, ურბანისტი და გეოგრაფი. ამჟამად მალმოს უნივერსიტეტის ურბანისტიკის დეპარტამენტის მკვლვარი. 2019 წლიდან შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ განხორციელებული პროექტის „ფართომასშტაბიანი, კერძო სექტორის მიერ განხორციელებული ურბანული განვითარების პროექტების სოციალური ზეგავლენა ბათუმსა და თბილისზე“ მთავარი მკვლევარი. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი.