ნუკრი ტაბიძე
Gender Specialist
Nukri Tabidze

ნუკრი ტაბიძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფოს უნივერსიტეტის გენდერის კვლევის მაგისტრია. ის ქვიარ ფემინისტია. 2015 წლიდან მოყოლებული მუშაობს ტრენერად და მკვლევრად სხვადასხვა პროექტებში. მისი სამაგისტრო ნაშრომი შეისწავლის ქალების ანაზღაურებად აუნაზღაურებელ შრომას და დასვენებას შორის ურთიერთმიმართებას. ნუკრის კვლევითი ინტერესებია სექსუალობის პოლიტიკა, შრომა, ლესბოსური ფემინიზმი, ქალთა ისტორია.