ოცდაათი წელი ბუნდესტაგში: მწვანეების გავლენა გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის პოლიტიკურ კულტურასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე

Product details
Date of Publication
2013
Publisher
ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი
Licence
All rights reserved.
Language of publication
ქართული
ISBN / DOI
978-9941-0-6071-7