ოცდაათი წელი ბუნდესტაგში: მწვანეების გავლენა გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის პოლიტიკურ კულტურასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე

ოცდაათი წელი ბუნდესტაგში: მწვანეების გავლენა გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის პოლიტიკურ კულტურასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე

30 წელი ბუნდესტაგში
14 თებერვალი 2014 ავტორი Andrei Markovits, Joseph Klaver
ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი
pdf
გამოცემის ადგილი: თბილისი
გამოცემის თარიღი: 2013
გვერდების რაოდენობა: 68
License: All rights reserved.
Language of Publication: ქართული
ISBN: 978-9941-0-6071-7

შინაარსი:

წინასიტყვაობა ქართული გამოცემისთვის 5
წინასიტყვაობა 7
შესავალი 11
მწვანეები – რიცხვები 17
მწვანე იდენტობის ოთხი საყრდენი 25
მწვანე იმიჯის ტრანსფორმაცია: ადაპტაციის ნიშანი? 47
ბოლოსიტყვაობა 51
ავტორები 57
შენიშვნები 59

0 კომენტარები

ახალი კომენტარის დამატება

ახალი კომენტარის დამატება