ოცდაათი წელი ბუნდესტაგში: მწვანეების გავლენა გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის პოლიტიკურ კულტურასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე

Product details
Date of Publication
2013
Publisher
ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი
Number of Pages
68
Licence
All rights reserved.
Language of publication
ქართული
ISBN / DOI
978-9941-0-6071-7