კონკურსი სალექციო კურსში „ომი და მშვიდობა“ მონაწილეობის მისაღებად

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისი აცხადებს კონკურსს სალექციო კურსში „ომი და მშვიდობა“ მონაწილეობის მისაღებად, რომელიც გაგრძელდება 2019 წლის ოქტომბრიდან დეკემბრის ჩათვლით.

სალექციო კურსის მიზანია, ახალგაზრდებს მიაწოდოს ცოდნა კონფლიქტებისა და მშვიდობის კვლევების კუთხით არსებული სხვადასხვა თეორიული მიდგომის, კონფლიქტების ტრანსფორმაციის პროცესში ახალგაზრდების როლის შესახებ და ასევე,  შესაძლებლობა მისცეს მათ ერთმანეთს გაუზიარონ თავიანთი შეხედულებები ომისა და მშვიდობის საკითხებზე.

Teaser Image Caption
ლევან მაისურაძის ფოტო

სალექციო კურსის ფარგლებში ადგილობრივი და უცხოელი მეცნიერები და ექსპერტები, რომლებიც მუშაობენ კონფლიქტებისა და მშვიდობის კვლევების კუთხით,  წაიკითხავენ მოხსენებებს სხვადასხვა თემაზე, მათ შორის: საქართველოს სამშვიდობო პოლიტიკა, ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური კონფლიქტები, გენდერისა და კონფლიქტების ურთიერთმიმართება, რუსეთის პოლიტიკა საქართველოსა და უკრაინის მიმართ, ომის მეხსიერება და სხვა. მოწვეულ მომხსენებლებს შორის იქნებიან პაატა ზაქარეიშვილი, ნარგიზა არჯევანიძე, ვანო აბრამაშვილი, ნათია ჭანკვეტაძე, გვენდოლინ სასსე, სონია შიფერსი და სხვები. კურსის ფარგლებში სხვადასხვა ფორმატის შეხვედრები ჩატარდება: ლექცია-სემინარები, პანელური დისკუსიები, პრაქტიკული უორკშოპები და ფილმების ჩვენება. თითოეული ლექციისთვის მოსამზადებლად მონაწილეებს წინასწარ გაეგზავნებათ შესაბამისი საკითხავი მასალა.

კურსი გაგრძელდება 3 ოქტომბრიდან 26 დეკემბრის ჩათვლით. შეხვედრები ჩატარდება კვირაში ერთხელ. კურსდამთავრებულები მიიღებენ მონაწილეობის სერტიფიკატს.

შერჩევის კრიტერიუმები:

მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ბაკალავრიატის საფეხურის მე-3 და მე-4 კურსის, ასევე ბაკალავრიატის ხარისხის მფლობელებს და მაგისტრატურის სტუდენტებს, რომლებიც სწავლობენ სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების და სამართლის კუთხით. სასურველია ინგლისური ენის კარგად ცოდნა, რადგან საკითხავი მასალის ნაწილი იქნება ინგლისურ ენაზე.

სალექციო კურსში მონაწილეობის მისაღებად  აუცილებელია სამოტივაციო წერილისა და CV-ის გამოგზავნა ქართულ ან ინგლისურ ენებზე შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: info@ge.boell.org

განაცხადის გამოგზავნის ბოლო ვადაა: 23 სექტემბერი.

კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად: შემოსული განცხადებების გადარჩევა და ინტერვიუები. ინტერვიუების ჩატარების დრო: 26 და 27 სექტემბერი.