მწვანე საკითხავი: თანამედროვე დისკუსია ეკოლოგიისა და განვითარების შესახებ

პუბლიკაცია "მწვანე საკითხავი: თანამედროვე დისკუსია ეკოლოგიისა და განვითარების შესახებ" წარმოადგენს თარგმანების კრებულს და ის შემდეგ საკითხებს ეხმიანება: მწვანე მოძრაობის საფუძვლები და ღირებულებები (უილიამ კრონონი), დისკუსია მწვანე ეკონომიკის გარშემო (ულრიხ ბრანდი, მოლი სკოტ ქეითო, ტიმ ჯექსონი), განვითარების კრიტიკა ეკოფემინისტური პერსპექტივიდან (ვანდანა შივა) და სოციალური ეკოლოგიის ცნება (მიურეი ბუკჩინი).
 

Product details
Date of Publication
2019
Publisher
ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი
Number of Pages
336
Licence
All rights reserved
Language of publication
ქართული
ISBN / DOI
978-9941-8-1676-5
Table of contents

წინასიტყვაობა - თამარ ანთიძე, გიორგი ცინცაძე 5

უილიამ კრონონი

ველური ბუნების თავსატეხი, ანუ არასწორ ბუნებასთან დაბრუნება - გიორგი ცინცაძის თარგმანი 19
ულრიხ ბრანდი, მარკუს ვისენი, მრავლობითი კრიზისები და სოციო-ეკოლოგიური ტრანსფორმაციები - ერეკლე ჩიგოგიძის თარგმანი 51
იმპერიული ცხოვრების წესის ცნება - ერეკლე ჩიგოგიძის თარგმანი 78
მცდარი ალტერნატივები: მწვანე ეკონომიკიდან მწვანე კაპიტალიზმამდე? - ერეკლე ჩიგოგიძის თარგმანი 110

მოლი სკოტ ქეითო

ეკონომიკა და იდენტობა - ეკა იმერლიშვილის თარგმანი 135
მწვანე კეთილდღეობა - ეკა იმერლიშვილის თარგმანი 159

ტიმ ჯექსონი

კეინზიანიზმი და „ახალი მწვანე შეთანხმება“ - ნუკრი ტაბიძის თარგმანი 189
ეკოლოგიური მაკროეკონომიკა - ნუკრი ტაბიძის თარგმანი 210
მმართველობა კეთილდღეობისთვის - ნუკრი ტაბიძის თარგმანი 237
მდგრად ეკონომიკაზე გადასვლა - ნუკრი ტაბიძის თარგმანი 252

ვანდანა შივა

განვითარება, ეკოლოგია და ქალები - ნუკრი ტაბიძის თარგმანი 273

მიურეი ბუკჩინი

სოციალური ეკოლოგიის ცნება - გიორგი ჩუბინიძის თარგმანი 293