საქართველოს ინდუსტრიული ქალაქები და მათი სოციალური, ეკონომიკური და ეკოლოგიური საფასური (2021)

Mautskebeli Logo

პროექტის მიზანია ბუნებრივი რესურსებით მდიდარი ინდუსტრიული ქალაქების ყოველდღიურობის წარმოჩენა და ამ ქალაქებში არსებული სოციალური, ეკონომიკური და გარემოსდაცვითი პრობლემების წარდგენა ფართო აუდიტორიისთვის. პროექტის ფარგლებში, მედია პლატფორმა ‘მაუწყებელის’ მიერ მომზადებული ვიდეოები წარმოაჩენენ არსებულ სოციალურ და ეკოლოგიურ კრიზისებს, სახელმწიფოს  და სხვა მნიშვნელოვანი აქტორების როლს  გარემოსდაცვითი და სოციალური პრობლემების გადაჭრის გზაზე.