სტიპენდიატების ქსელი

სტიპენდიატების ქსელი

Creator: Evan Leeson. CC-BY-NC-SA 2.0

სრული ინფორმაციის მისაღებად, იხილეთ ინგლისურენოვანი გვერდი

ჩვენი სტიპენდიატები

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის ყოფილი სტიპენდიანტების შეხვედრა 2018

ანგარიში

2018 წლის 5 ივლისს ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს 15 წლის იუბილეს აღსანიშნავად, ფონდის ყოფილი სტიპენდიანტები საქართველოდან, სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან შეიკრიბნენ თბილისში.

პროგრამის შესახებ

2003-14 წლებში ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი ყოველწლიურ ”ადგილობრივ” სასტიპენდიო პროგრამას ატარებდა სამხრეთ კავკასიაში სოციალური მეცნიერებების სფეროში დაკავებული ახალგაზრდა მეცნიერებისათვის.

პუბლიკაცია

Changing Identities: Armenia, Azerbaijan, Georgia

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო წარმოგიდგენთ სასტიპენდიო პროგრამის ფარგლებში შესრულებული საუკეთესო ნაშრომების კრებულს. პუბლიკაცია მკითხველს სთავაზობს სომხეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში მიმდინარე სოციალური და კულტურული ტრანსფორმაციების ანალიზს.

Subscribe to RSSSubscribe to RSS