სტიპენდიატების ქსელი

სტიპენდიატების ქსელი

სრული ინფორმაციის მისაღებად, იხილეთ ინგლისურენოვანი გვერდი

პუბლიკაცია

კერძოდან საჯარომდე - სოციალური სივრცის ტრანსფორმაცია სამხრეთ კავკასიაში

მოცემული პუბლიკაცია აერთიანებს ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული სასტიპენდიო პროგრამის ფარგლებში მომზადებულ 11 სტატიას.

ჩვენი სტიპენდიატები

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის ყოფილი სტიპენდიანტების შეხვედრა 2018

ანგარიში

2018 წლის 5 ივლისს ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს 15 წლის იუბილეს აღსანიშნავად, ფონდის ყოფილი სტიპენდიანტები საქართველოდან, სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან შეიკრიბნენ თბილისში.

Subscribe to RSSSubscribe to RSS