აგნეს გაგი
Agnes Gagyi

აგნეს გაგი სოციალურ მოძრაობების მკვლევარია და მისი ცოდნა ძირითადად აღმოსავლეთ ევროპის პოლიტიკას უკავშირდება გლობალურ ისტორიულ კონტექსტში. მისი ბოლო კვლევითი პროექტები  2008 წლის შემდეგ აღმოსავლეთ ევროპის "ქამრების შემოჭერის" (austerity) საწინააღმდეგო მოძრაობებს, ეკონომიკურ კრიზის და პოლიტიკურ მობილიზაციას უკავშირდება. აგნეს გაგი ბუდაპეშტში მდებარე საჯარო სოციოლოგიის ჯგუფის "ჰალიზეტის"  სამუშაო ჯგუფის წევრია.