ალექსანდრა აროშვილი
სოციალური პოლიტიკის მკვლევარი
Alexandra Aroshvili

ალექსანდრა აროშვილი დამოუკიდებელი მკვლევარი, ძირითადად სოციალური პოლიტიკის მიმართულებით. არის რამდენიმე მემარცხენე მოძრაობის დამფუძნებელი და ყოფილი აქტივისტი. 2017 წლიდან ალექსანდრა ანალიტიკური მედია-პლატფორმა European.ge-ის მთავარი რედაქტორი. ალექსანდრა რამდენიმე კვლევის ავტორია, მათ შორისაა "საქართველოს საპენსიო რეგორმის კონცეფციის შეფასება" (2018), "შრომის პირობები და უსაფრთხოება სამშენებლო სექტორში ფორმალური და არაფორმალური დასაქმების პირობებში" (2018), "გარე ვაჭრობა და ბაზრებზე ვაჭრობა და ბაზრებზე ვაჭრობა საქართველოში, როგორც არაფორმალური დასაქმების უკიდურესი ფორმა" (2018).