ანა ბაქანიძე

ანა ბაქანიძეს აქვს საჯარო და არასამთავრობო სექტორში მუშაობის ათწლიანი გამოცდილება, იყო სხვადასხვა საგანმანათლებლო თუ ახალგაზრდული სახელმწიფო უწყების საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი, ამჟამად მუშაობის განათლების საერთაშორისო ცენტრში საზოგადოებასთან ურთიერთობის კოორდინატორისა და  ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში არქივის მკვლევრის პოზიციაზე. ამავდროულად, არის სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტი, განხორციელებული აქვს არაერთი კვლევითი პროექტი, წაკითხული აქვს სამეცნიერო მოხსენებები: პრაღის, ვენის, ვენეციის - კა-ფოსკარის სახელმწიფო უნივერსიტეტებში, გამოქვეყნებული აქვს ათამდე სამეცნიერო სტატია, არის 5 კვლევითი კრებულის/წიგნის შემდგენელი.

Contributions: