ბაჰრუზ სამადოვი
Bahruz Samadov photo

ბაჰრუზ სამადოვი სწავლობს ჩარლზის უნივერსიტეტში (ქ. პრაღა) დოქტორანტურის საფეხურზე. 2019 წელს მან მიიღო მაგისტრის ხარისხი საერთაშორისო ურთიერთობებში ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტში. მისი კვლევითი ინტერესი მოიცავს პოსტ-სტრუქტურალიზმის თეორიებს და ავტორიტარიზმს.

Image removed.

Aa