დათო ლაღიძე
დათო ლაღიძე, ფოტო

დათო ლაღიძე - 2019 წლიდან არის ილიას სახელმწიფო უნვიერსიტეტის სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტი. 2016-2018 წლებში სწავლობდა ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტში (CEU) ნაციონალიზმის კვლევების სამაგისტრო პროგრამაზე. 2013 წელს დაამთავრა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა. არის აკადემიური ასისტენტი საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტში (GIPA) და მოწვეული ლექტორი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში.