ელენე დარჯანია
თბილისი

კვლევა: „თბილისური ღვეზელი“ - სკვატერული დასახლებები და მიწის ნაკვეთების უკანონო დანაწილება თბილისის ტერიტორიაზე