გიორგი კანკია
ურბანისტი
გიორგი კანკიას ფოტო

გიორგი კანკია ურბანულ და რეგიონულ გეგმარებას სწავლობს სტოკჰოლმის უნივერსიტეტში. გიორგიმ მაგისტრის ხარისხი გეოგრაფიის და ქალაქგეგმარების განხრით ესპანეთში, გრანადის უნივერსიტეტში მიიღო. ბოლო 4 წლის განმავლობაში მუშაობს ქალაქგეგმარების პროექტებზე, სივრცითი მონაცემების დამუშავებასა და ანალიზზე. ასევე თანამშრომლობს კონსულტანტად რამდენიმე ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციასთან მდგრადი მობილობის და ქალაქგეგმარების კუთხით.