გიორგი რაჯებაშვილი
ეკო-ტურის დამფუძნებელი
გიორგი რაჯებაშვილის ფოტო

გიორგი რაჯებაშვილი ორგანიზაცია ეკო-ტურის დამფუძნებელია. ის მრავალი წელია ეკოტურიზმის სფეროში მუშაობს. გიორგი ფლობს მეცნიერების მაგისტრის ხარისხს დასვენების, ტურიზმის და გარემოს დაცვის საკითხებში. ამჟამად ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ფაკულტეტის დოქტორანტია.