გორ მადოიანი
Gor Madoyan

გორ მადოიანი არის დოქტორანტურის სტუდენტი სომხეთის რეპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტში. მან 2015 წელს ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიიღო მაგისტრის ხარისხი მსოფლიო ისტორიაში. მისი კვლევითი ინტერესები მოიცავს ნაციონალიზმის დისკურსებს საბჭოთა და პოსტ-საბჭოთა სომხეთში, საბჭოთა კავშირის ნაციონალიზმის პოლიტიკას, საბჭოთა სომხეთის ისტორიას და სხვა.