ირაკლი ირემაძე
ისტორიკოსი
ირაკლი ირემაძე

ირაკლი ირემაძემ პოლიტიკის მეცნიერების ბაკალავრისა და მაგისტრის ხარისხი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოიპოვა. ამჟამად სწავლობს ამავე უნივერსიტეტის ისტორიის სადოქტორო პროგრამაზე.

2013 წლიდან ჩართულია საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კვლევის პროცესში. იყო რამდენიმე კვლევითი პროექტის მონაწილე და კოორდინატორი. გამოქვეყნებული აქვს სტატიები ქართულ, ინგლისურ და გერმანულ ენაზე. არის საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შესახებ გამოცემული წიგნების (მათ შორის თარგმანების) რედაქტორი.

მისი კვლევის ძირითადი ინტერესებია: XIX-XX საუკუნის მიჯნის ქართული პოლიტიკური აზრი; საქართველოში პოლიტიკური პარტიების წარმოშობა და განვითარება; ქართული სოციალ-დემოკრატიული მოძრაობის ისტორია; შრომითი უფლებები და მუშათა მოძრაობები 1880-1921 წლებში; საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სოციალური პოლიტიკა და განათლების სისტემა.

ირაკლი ირემაძე ამჟამად არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამედროვე საქართველოს ისტორიის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი, კავკასიის უნივერსიტეტის მიწვეული ლექტორი, საინფორმაციო/საგანმანათლებლო პლატფორმა „რესპუბლიკა 100“-ის კონტრიბუტორი, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიისა და სათემო განვითარების ცენტრის მკვლევარი.