ივა ჩუკიჩი
Iva Čukić

ივა ჩუკიჩი, ურბანისტი და არქიტექტორია ბელგრადიდან. სადოქტორო ხარისხი ურბანული დაგეგმარების კუთხით ბელგრადის უნივერსიტეტის არქიტექტურის ფაკულტეტზე მოიპოვა. მისი კვლევითი ინტერესები საჯარო სივრცეს, ურბანულ საზიარო რესურსებს (urban commons) და თვით-ორგანიზებას უკავშირდება.  2010 წელს სივრცის სამინისტროს კოლექტივი დააარსა, რომელიც მუშაობს ისეთ თემებზე როგორებიცაა: ურბანული რესურსების მენეჯმენტი, საბინაო პოლიტიკა, საზიარო რესურსები და სივრცითი სამართლიანობა.