ლელა რეხვიაშვილი
Lela Rekhviashvili

ლელა რეხვიაშვილი პოსტ-დოქტორი მკვლევარია ლაიბნიცის რეგიონალური გეოგრაფიის ინსტიტუტში. მისი კვლევითი ინტერესები მოიცავს ტრანზიციის პოლიტიკურ ეკონომიას, არაფორმალურ ეკონომიკურ პრაქტიკებს, სოციალურ მოძრაობებს, ყოველდღიურ წინააღმდეგობასა და ურბანულ მობილობას. ლელას აკადემიური პუბლიკაციები ეხება პოსტ-საბჭოთა სივრცეში საზიარო ტრანსპორტს, საჯარო სივრცის წარმოებაში ყოველდღიური წინააღმდეგობის როლს და ინსტიტუციური ცვლილების შედეგებს, განსაკუთრებით კი მარკეტიზაციის შედეგებს არაფორმალურ ეკონომიკურ პრაქტიკებზე.