ლევან კაპიტანოვი

ლევან კაპიტანოვი არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევების მაგისტრანტი, საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი. მისი სამეცნიერო ინტერესის საგანია ისტორიის რეპრეზენტაცია და მეხსიერების პოლიტიკა.