ოლენა სტიაჟკინა

ისტორიის დოქტორი, პროფესორი, უფროსი მეცნიერ-მკვლევარი, უკრაინის ისტორიის მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრის შემსწავლელი დეპარტამენტი, უკრაინის ისტორიის ინსტიტუტი, უკრაინის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია.

Contributions:

29 დეკემბერი 2021