თამარ ქებურია
დოქტორანტი

თამარ ქებურია არის  სოციოლოგიის მაგისტრი და ისტორიის ფაკულტეტის დოქტორანტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. თამარი 2015 წლიდან ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის (EMC) თანამშრომელია. ორგანიზაციაში მისი მთავარი ფუნქციაა  სოციალური სამართლიანობის, შრომის, ინდუსტრიული პოლიტიკის და სამოქალაქო აქტივიზმის საკითხებზე კვლევითი საქმიანობის დაგეგმვა და განხორციელება.