თათა ვერულაშვილი

თათია (თათა) ვერულაშვილი პროფესიით სოციოლოგი. მისი აკადემიური ინტერესია ურბანული სივრცის სოციალური განზომილება. მუშაობს საკითხებზე, როგორებიცაა საჯარო სივრცის პრივატიზება, ქალის საჭიროებებისა და ქალაქის ურთიერთმიმართება. ამ ეტაპზე ჩართულია კვლევებში: ,,გენდერი და მობილობა და ,,საჯარო სივრცე და ქალთა მონაწილეობა

Contributions: