უმაი ახუნდზადე
ბაქო

კვლევა: „მარჩენალი“ თუ „პარტნიორი“? ახალგაზრდა ქალების გენდერული სტერეოტიპების კვლევა „მამაკაცური“ ვალდებულებების მიმართ აზერბაიჯანულ ოჯახში