საჯარო დისკუსიები თემაზე "ქალაქი და ქალაქგანვითარება"

საჯარო დისკუსიები თემაზე "ქალაქი და ქალაქგანვითარება"

ქალაქი ნავთობის შემდეგ: ქალაქის მომავლის ისტორია

როგორ შეიცვლება ქალაქები, როდესაც წიაღისეულ (ტრადიციულ) ენერგიებს სრულად ჩაანაცვლებს განახლებადი ენერგიის წყაროები? რა გავლენას მოახდენს ენერგიის ალტერნატიული წყაროები საქალაქო სატრანსპორტო სისტემაზე, მდგარადობისა და მობილურობის პოლიტიკაზე? როგორ შეიცვლება ქალაქის იერსახე გლობალიზაციის ფონზე?

ვის ეკუთვნის ქალაქი: თვითმმართველობა და ურბანული პოლიტიკა

როგორ წარმოუდგენია ხალხის მიერ არჩეულ ქალაქის ხელისუფლებას საზოგადოებასთან ურთიერთობა და ქალაქის წინაშე არსებული პრობლემების მასთან ერთად გადაწყვეტა? როგორ ხედავს თბილისის და მისი მოსახლეობის წინაშე არსებული პრობლემების გადაჭრის გზებს ერთი მხრივ, ქალაქის ხელისუფლება და მეორე მხრივ, სამოქალაქო საზოგადოება?

ქალაქგანვითარების მწვანე განზომილება

თემა, რომელსაც ბიოლის ფონდში დისკუსია მიეძღვნა, თბილისისთვის განსაკუთრებით აქტუალურია. ურბანული განვითარების მწვანე მიდგომა მდგრადი განვითარების იმგვარ ხედვას ეფუძნება, რომლის თანახმად დაცული უნდა იყოს ბალანსი ეკონომიკურ წინსვლასა და სოციალურ და გარემოსდაცვით პოლიტიკას შორის.

ქალაქგანვითარების მწვანე განზომილება - დებატები ბათუმში

2014 წლის 17 აპრილს ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის მიერ ქ. ბათუმში ორგანიზებული დისკუსიის მონაწილეებმა რეკრეაციული ზონების გეგმაზომიერ განაშენიანებასა და გამწვანების პოლიტიკის გადახედვაზე ისაუბრეს.

ქალაქგანვითარების მწვანე განზომილება - დებატები ქუთაისში

რა სჭირდება ქალაქს განვითარებისთვის და მწვანე ფილტვების შესანარჩუნებლად? როგორი უნდა იყოს ურბანული თუ ეკონომიკური გეგმა, რომელიც უზრუნველყოფს ქალაქის მდგრად განვითერებას მწვანე განზომილების გასაუმჯობესებლად?

ქალაქი და მოქალაქეები - ქალაქგანვითერების სოციალური და პოლიტიკური ასპექტები

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის 2013 წლის პირველი დებატი ქუთაისში მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის ფონზე წარიმართა. შეხვედრის მთავარი ლეიტმოტივი ორ პუნქტად დაიყო: ქალაქგანვითარება ურბანისტიკის მიმართულებით და ქალაქგანვითარება ტურისტულ-ეკონომიკური მიმართულებით.

თანამონაწილეობითი ქალაქგანვითარება - გზა სოციალური თანხმობისაკენ

ურბანისტიკა ჰბფ-ის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ სფეროს წარმოადგენს, აღნიშნა დისკუსიის დასაწყისში მოდერატორმა გოგი გვახარიამ. ამ თემაზე დისკუსია ფონდში მართლაც არა ერთხელ გამართულა, თუმცა 12 ოქტომბერს გამართული დებატები განსაკუთრებით ინფორმაციული აღმოჩნდა.

თბილისის ურბანული განვითარება: მდგომარეობა და პერსპექტივები

ურბანული განვითარების თემატიკა და საზოგადოების დაინტერესება ამ საკითხებით, მიწათმოწყობის გენერალური გეგმა, მისი შედგენის ახლებური პრინციპები, გენგეგმა და მისი მონაწილეები - ამ და სხვა თემებზე გაამახვილეს ყურადღება დისკუსიის მონაწილეებმა.

ქალაქის ეკოლოგიური პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები

საქართველოში ეკოლოგიის პრობლემებზე მომუშავე ექსპერტები და არასამთავრობო ორგანიზაციები ჩვენს ქვეყანაში ეკოლოგიის საკითხებს  ერთ ერთ ყველაზე უყურადღებოდ მიტოვებულად მიიჩნევევენ.

ცხოვრების ხარისხი თანამედროვე თბილისში: ურბანული განვითარების ხედვა

რა ემუქრება მწვანე საფარს მაგისტრალის გაყვანის შემთხვევაში, არის თუ არა გაკეთებული გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, ეკოლოგიური და კლიმატოლოგიური ექსპერტიზა, რამდენი საპროექტო ჯგუფი მონაწილეობდა ტენდერში და რა კრიტერიუმებით გაიმარჯვა აღნიშნულმა პროექტმა, რა ჯდება მშენებლობა და რას მოუტანს ქალაქს ამ ტრასის გაყვანა, კონრეტულად რომელი ქუჩები განიტვირთება, რა ტენდენციას ქნის ასეთი ინიციატივები ქალაქის ურბანული განვითარების თვალსაზრისით, რატომ მოეხსნა სტატუსი "აქტიური დასვენების ზონებს", რატომ არ მუშავდება მდგრადი სატრანსპორტო პოლიტიკა?

What is the German Energiewende

ეკოლოგია და მდგრადი განვითარება

ეკოლოგია და მდგრადი განვითარება ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. ჩვენს პარტნიორებთან ერთად ვცდილობთ თვალი მივადევნოთ და გავაანალიზოთ რიგი მნიშვნელოვანი მოვლენებისა, რომელიც რეგიონში გარემოს დაცვის, ენერგეტიკის და კლიმატის ცვლილების პოლიტიკას უკავშირდება.

პუბლიკაცია

ქალაქი ნავთობის შემდეგ: ქალაქის მომავლის ისტორია

როგორ შეიცვლება ქალაქები, როდესაც წიაღისეულ (ტრადიციულ) ენერგიებს სრულად ჩაანაცვლებს განახლებადი ენერგიის წყაროები? რა გავლენას მოახდენს ენერგიის ალტერნატიული წყაროები საქალაქო სატრანსპორტო სისტემაზე, მდგარადობისა და მობილურობის პოლიტიკაზე? როგორ შეიცვლება ქალაქის იერსახე გლობალიზაციის ფონზე?