ევროპის "ენერგეტიკული გაერთიანება" და რეფორმები საქართველოს ენერგეტიკაში (2017)

ევროპის "ენერგეტიკული გაერთიანება" და რეფორმები საქართველოს ენერგეტიკაში (2017)

Creator: WEG. All rights reserved.

პარლამენტის მიერ გაწევრიანების ხელშეკრულების რატიფიცირებისთანავე საქართველო ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანების სრულუფლებიანი წევრი გახდება. ეს კი ენერგეტიკის სექტორში სავალდებულო რეფორმების შეუფერხებლად გატარებას, ქმედითი რეფორმებისთვის გადაწყვეტილების მიმღებების მზაობას და დაინტერესებული საზოგადოების აქტიურ ჩართულობას მოითხოვს. 2017 წელს ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალურ ბიუროსთან პარტნიორობით დაგეგმილი პროექტით, ორგანიზაცია მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის სწორედ ამ ამოცანას ეხმიანება და ენერგეტიკის სფეროში მიმდინარე რეფორმების შესახებ ფართო საზოგადოების და არასამთავრობო სექტორის ცნობიერების ამაღლებას და გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე ზეგავლენას ისახავს მიზნად.

პროექტის მეორე მნიშვნელოვანი ასპექტი ენერგეტიკის სფეროს გამჭვირვალობის კვლევაა, რომელმაც სისტემაში არსებული ბნელით მოცული ნაწილები უნდა გამოკვეთოს და ინფორმაციასა და მონაცემებზე საზოგადოების წვდომასთან დაკავშირებით ევროკავშირში დამკვიდრებული პრაქტიკული ალტერნატივები გამოიტანოს სამსჯელოდ.

პროექტი შემდეგ აქტივობებს ითვალისწინებს:

  • დაგეგმილია ყოველთვიური სემინარები, რომელიც სექტორში დღეს არსებულ მდგომარეობაზე, დაგეგმილ რეფორმებსა და მათი განხორციელების გზებზე ჩაღრმავებული მსჯელობას და დისკუსიებს ითვალისწინებს;
  • სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს საშუალება ექნებათ დაესწრონ ევროპის ენერგეტიკის სამდივნოს მიერ ორგანიზებულ ორ შეხვედრას და შემდგომში იქ განხილული საკითხების ქართულ რეალობასთან მორგებას შეეცადნონ;
  • მომზადება კვლევა ენერგეტიკული გამჭვირვალობის შესახებ, რომელიც საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკას და ამ კუთხით საქართველოში არსებულ მდგომარეობას მიმოიხილავს.

Related Content

0 კომენტარები

ახალი კომენტარის დამატება

ახალი კომენტარის დამატება