სოციალური პროტესტი 2010-2016 წლების საქართველოში: გამოცდილება და პერსპექტივები (2017)

სოციალური პროტესტი 2010-2016 წლების საქართველოში: გამოცდილება და პერსპექტივები (2017)

Creator: EMC. All rights reserved.

პროექტი, რომელსაც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი - EMC ახორციელებს, ემსახურება მიზანს ურბანული განვითარების გარემოსდაცვით, კულტურულ და სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებული სოციალური მოძრაობების შესწავლის საშუალებით მდგრად განვითარებაში სამოქალაქო მონაწილეობას დაუჭიროს მხარი.

პროექტის ერთ-ერთი ამოცანაა ჩატარდეს საქართველოში უახლესი პერიოდის სოციალური მოძრაობების სიღრმისეული კვლევა. კვლევა ფოკუსირებული იქნება 2010-2016 წლების პროტესტსა და აქტივისტურ მოძრაობებზე, კერძოდ შრომით უფლებებზე, კულტურული მემკვიდრეობის და გარემოს დაცვაზე მიმართულ სამოქალაქო წინააღმდეგობებზე.  კვლევის მიზანი იქნება აქტივიზმის და პროტესტის კონკრეტული შემთხვევები, მათი საფუძვლები, ინიციატივები, განვითარება (დღის წესრიგი და ძირითადი გზავნილები) და მიღწევები (თუ შესაძლებელია) აღწეროს. კვლევის ფარგლებში ასევე ყურადღება დაეთმობა აღნიშნული პროცესის სახეების და განზომილებების ანალიზს.  

პროექტის კიდევ ერთი ამოცანაა, მდგრადი ურბანული განვითარების მხარდაჭერისთვის შემდგომი სამოქალაქო მონაწილეობის წახალისება. ზემოთ აღნიშნული კვლევის მიგნებები ფართო საზოგადოებისთვის გახდება ხელმისაწვდომი, მათ შორის იმათთვის ვისაც კვლევა უშუალოდ ეხება, მაგალითად მუშებისთვის, აქტივისტებისთვის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, მედიისთვის და სახელმწიფო ინსტიტუციებისთვის. კვლევის მიგნებების გაზიარება არამხოლოდ თეორიულ ხედვებს წარმოქმნის სოციალური მოძრაობების შესახებ, არამედ ხელს შეუწყობს ამ მოძრაობების უფრო ეფექტური სტრატეგიების შემუშავებას და მოძრაობის გაფართოვებას. გაზრდილი სოციალური მონაწილეობა, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს და წაახალისებს ურბანული განვითარების უფრო მდგრად პრაქტიკას, რომელიც სოციალურ, გარემოს დაცვით და კულტურულ განზომილებებს გულისხმობს.

პროექტი 2017 წლის იანვარ-ნოემბრის განმავლობაში განხორციელდება.

0 კომენტარები

ახალი კომენტარის დამატება

ახალი კომენტარის დამატება