ՆԵՂԱՑՈՂ ՏԱՐԱԾՔԻՑ ԴԵՊԻ ՀԵՏՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔ. ՎԵՐԱՊԱՏԿԵՐԱՑՆԵԼՈՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐՆ ՈՒ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հետազոտությունն ի հայտ է բերո­ւմ, թե ինչպես առաջադիմական քաղաքացիական հասարակության խմբերը դարձան հայկական հեղափոխության ավանգարդը՝ հանդես գալով իբրև ներշնչանք և օրինակ առավել լայն հանրային խմբերի համար՝ ժողովրդականացնելով դիմադրության տարբեր մեխանիզմ­ներ և մեթոդներ։ Հեղափոխությունից անմիջապես հետո այս խմբերից որոշ անհատներ դարձան ժամանակավոր կառավարության կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների մաս և վերջերս՝ դեկտեմբերի 9-ի խորհրդարանական ընտրությո­ւններով անցան Ազգային ժողով, մյո­ւսները նախընտրեցին մնալ կառավարությունից դո­ւրս և շարունակել իրենց աշխատանքն իբրև մարդու իրավո­ւնքների ջատագովներ ՔՀ հատվածում։ Այսպիսով՝ փոխակերպվել է ու ամենայն հավանականությամբ դեռ կշարունակի փոխվել ոչ միայն քաղաքական, այլև քաղաքացիական քարտեզը։ Վերլուծությո­ւնն ամփոփվո­ւմ է քաղաքացիական հասարակության դերի և հարաբերության վերաբերյալ քաղաքականությո­ւններին առնչվող առաջարկներով և հետագա անելիքների նախանշմամբ։

Զեկույցը կառո­ւցված է ժամանակագրական տրամաբանությամբ՝ առանձին, սակայն փոխկապված հոդվածների ձևով։ Վերլուծությունն իրականացվել է Սոցիոսկոպ ՀԿ-ի կողմից` Հարավային Կովկասում Հայնրիխ Բյոլ հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ:

PDF