Articles - Armenian

Cover for the e-paper

Հայաստանի հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացման ռազմավարության սկզբունքային բացերն ու իրավական հիմնախնդիրները

Հայաստանի կառավարությունը 2022 թվականին մեկնարկեց երկրի սոցիալ-բնապահպանական և տնտեսական զարգացման համար ուղենիշային համարվող մի փաստաթղթի՝ Հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացման ռազմավարության ընդունման գործընթաց